mevhum

mefhum

Ar mafhūm مَفهوم z [#fhm mafˁūl mef.] anlaşılan, fehmedilen, anlam Ar fahama فَهَمَ zanladı

mevhum

[ Hayalî, Ravzatü'l-envâr, 1449]
Degül her biri illā hatt-ı mevhūm

Ar mawhūm موهوم z [#whm mafˁūl mef.] vehmedilen, sanal Ar wahama وهم zvehmetti, sandı

 vehim


13.01.2015