mevaşi

metropol

Fr métropole büyük ve merkezi şehir, başkent EYun mētrópolis μητρόπολις zana kent, bir koloniyi kuran kent § EYun mētér μητέρ zana (<< HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a. ) EYun pólis πόλις zkent

metropolit

Yun mētropolítēs μητροπολίτης zOrtodoks kilise hiyerarşisinde eyalet başkentinin piskoposu, sinod başkanı << EYun mētrópolis μητρόπολις zanakent

metroseksüel

İng metrosexual eşcinsellere özgü stil ve cazibe anlayışına sahip kentli heteroseksüel erkek (1994) İng metropolitan heterosexual

metruk

Ar matrūk متروك z [#trk mafˁūl mef.] bırakılmış, terk edilmiş Ar taraka ترك zbıraktı

mevali

Ar mawāli موالٍ z [#wly mafāˁil çoğ.] koruyucular Ar mawlā [t.] koruyucu, başkan, hoca

mevaşi

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ˁalel-ġafle anda olan Türkmānleri daχı kayurüp devāb ü mevāşīleri aldı [orada olan Türkmenlere de saldırıp hayvan ve davarlarını aldı]

Ar mawāşī مَوَاشِى z [#mşy mafāˁil çoğ.] davarlar Ar māşiyya(t) ماشية z [t.] ayaklı mal, davar Ar maşā مَشَا zyürüdü

Bu maddeye gönderenler: memişhane


20.08.2015
mevce

Ar mawc موج z [#mwc faˁl msd.] dalga

mevcut

Ar mawcūd موجود z [#wcd mafˁūl mef.] bulunan, var olan Ar wacada وَجَدَ zbuldu, bulundu, varoldu

mevduat

Ar mawdūˁ مودوع z [#wdˁ mafˁūl mef.] gönderilmiş, bırakılmış, teslim ve emanet edilmiş Ar wadaˁa ودع zgönderdi, emanet etti

mevhibe

Ar mawhiba(t) موهبة z [#whb mafˁila(t) ] bağışlanan şey, bağış Ar wahaba وهب zbağışladı

mevhum

Ar mawhūm موهوم z [#whm mafˁūl mef.] vehmedilen, sanal Ar wahama وهم zvehmetti, sandı