metruk

metro

Fr métro [abb.] Fr métropolitain Fr chemin de fer métropolitain şehir içi demiryolu

metronom

Fr métronome «ölçü düzenleyen», müzikte tempo ölçüm cihazı § EYun métron μέτρον zölçü EYun nomós νομός zyasa, kural, düzen

metropol

Fr métropole büyük ve merkezi şehir, başkent EYun mētrópolis μητρόπολις zana kent, bir koloniyi kuran kent § EYun mētér μητέρ zana (<< HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a. ) EYun pólis πόλις zkent

metropolit

Yun mētropolítēs μητροπολίτης zOrtodoks kilise hiyerarşisinde eyalet başkentinin piskoposu, sinod başkanı << EYun mētrópolis μητρόπολις zanakent

metroseksüel

İng metrosexual eşcinsellere özgü stil ve cazibe anlayışına sahip kentli heteroseksüel erkek (1994) İng metropolitan heterosexual

metruk

KTü: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
iki yanında örülüp anı yümek metrūk turur

Ar matrūk متروك z [#trk mafˁūl mef.] bırakılmış, terk edilmiş Ar taraka ترك zbıraktı

 terk

Benzer sözcükler: evrak-ı metruke


14.01.2018
mevali

Ar mawāli موالٍ z [#wly mafāˁil çoğ.] koruyucular Ar mawlā [t.] koruyucu, başkan, hoca

mevaşi

Ar mawāşī مَوَاشِى z [#mşy mafāˁil çoğ.] davarlar Ar māşiyya(t) ماشية z [t.] ayaklı mal, davar Ar maşā مَشَا zyürüdü

mevce

Ar mawc موج z [#mwc faˁl msd.] dalga

mevcut

Ar mawcūd موجود z [#wcd mafˁūl mef.] bulunan, var olan Ar wacada وَجَدَ zbuldu, bulundu, varoldu

mevduat

Ar mawdūˁ مودوع z [#wdˁ mafˁūl mef.] gönderilmiş, bırakılmış, teslim ve emanet edilmiş Ar wadaˁa ودع zgönderdi, emanet etti