metretul

metraj

Fransızca métrage "ölçü birimi cinsinden uzunluk, özellikle filmde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mètre "ölçü" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

metrdotel

Fransızca maître d'hôtel "1. baş kâhya [esk.], 2. restoran yöneticisi" deyiminden alıntıdır.

metre

Fransızca mètre "standart uzunluk ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüğünden alıntıdır.

+metre

Fransızca +mètre veya İngilizce +metre "[bileşik adlarda] ölçen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meh₁- (*mē-) "ölçmek" kökünden türetilmiştir.

metres

Fransızca maîtresse "1. hanımefendi, 2. evlilik dışı sürekli sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maître "efendi, amir" sözcüğünün dişilidir.

metretul
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"en göz önüne alınmadan ölçülen uzunluk" [ Milliyet - gazete, 1951]
muhtelif kuturlarda 1850 metretul galvanizli, 6350 metretul de galvanizsiz demir boru

Daha fazla bilgi için metre, tul maddelerine bakınız.


15.10.2014
metris

Arapça trs kökünden gelen matāris متارس z "siper, hendek, tabya" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça matars مترس z "siper" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça turs ترس z "daire şeklinde kalkan, disk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

metro

Fransızca métro sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca métropolitain sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca chemin de fer métropolitain "şehir içi demiryolu" deyiminden türetilmiştir.

metronom

Fransızca métronome "«ölçü düzenleyen», müzikte tempo ölçüm cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" ve Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, kural, düzen" sözcüklerinin bileşiğidir.

metropol

Fransızca métropole "büyük ve merkezi şehir, başkent" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mētrópolis μητρόπολις z "ana kent, bir koloniyi kuran kent" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mētér μητέρ z "ana" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méh₂tēr (*mā́tēr) biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca pólis πόλις z "kent" sözcüklerinin bileşiğidir.

metropolit

Yeni Yunanca mētropolítēs μητροπολίτης z "Ortodoks kilise hiyerarşisinde eyalet başkentinin piskoposu, sinod başkanı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mētrópolis μητρόπολις z "anakent" sözcüğünden evrilmiştir.