metre

+metre

Fr +mètre İng +metre [bileşik adlarda] ölçen EYun métron μέτρον zölçü HAvr *meh₁- (*mē-) ölçmek

metre

metro [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1870]
Lakin bir metro bir buçuk arşından bir rubˁ noksan iken santimetro [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
santimetro: zirā-i aˁşārīnin miˁşarı. On santimetro bir desimetro eder. milimetro [ Düstur Tertip I.-IV., 1888]
borulardan kutru yetmiş milimetrodan ziyade olanların üzerinde metrik "ölçüme ait" [Bel 1939]
birbirine tekabül eden muhtelif metrik karakterleri birleştirdiği için

Fr mètre standart uzunluk ölçü birimi EYun métron μέτρον zölçü

 +metre

Not: 1795'te Fransa Meclisince uzunluk ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. 1869'da Osmanlı Devletinde resmi ölçü birimi olarak benimsenmiş ise de daha sonra kısmen kullanımdan düşmüş ve Cumhuriyet döneminde yeniden resmileştirilmiştir.

Benzer sözcükler: dekametre, desimetre, hektometre, metrekare, metreküp, metremikâp, metrik, mikrometre, milimetre, milimetrekare, milimetreküp, nanometre, santimetre, santimetrekare, santimetreküp

Bu maddeye gönderenler: kilometre, metraj, metretul


15.11.2019