metrdotel

metin2

Arapça mtn kökünden gelen matīn متين z "berk, sağlam, dayanıklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça matuna مَتُنَ z "sağlam ve dayanıklı idi" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça matn مَتْن z "hayvan sırtı" sözcüğünden türetilmiştir.

metis

Fransızca métis "melez, karışık soylu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mixticius biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mixtus "karışık" sözcüğünden türetilmiştir.

metot

Fransızca méthode "yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca méthodos μέθοδος z "«öteye giden yol», ilim yolu, araştırma yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metr

Fransızca maître "usta, efendi, amir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince magister "rütbece üstün olan kişi, ağabey, hoca, üstad" sözcüğünden evrilmiştir.

metraj

Fransızca métrage "ölçü birimi cinsinden uzunluk, özellikle filmde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mètre "ölçü" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

metrdotel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Recaizade Ekrem, Araba Sevdası, 1896]
birinci sınıf yolcularına mahsus salona girdi, metr doteli buldu.

Köken

Fransızca maître d'hôtel "1. baş kâhya [esk.], 2. restoran yöneticisi" deyiminden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için metr, otel maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Otel sözcüğü burada "konak, konuk hizmeti verilen yer" anlamındadır.


22.06.2015
metre

Fransızca mètre "standart uzunluk ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüğünden alıntıdır.

+metre

Fransızca +mètre veya İngilizce +metre "[bileşik adlarda] ölçen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meh₁- (*mē-) "ölçmek" kökünden türetilmiştir.

metres

Fransızca maîtresse "1. hanımefendi, 2. evlilik dışı sürekli sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maître "efendi, amir" sözcüğünün dişilidir.

metretul
metris

Arapça trs kökünden gelen matāris متارس z "siper, hendek, tabya" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça matars مترس z "siper" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça turs ترس z "daire şeklinde kalkan, disk" sözcüğü ile eş kökenlidir.