metraj

metin1

Arapça mtn kökünden gelen matn متن z "1. hayvanın sırtı, omurganın iki yanı, gövde, torso, 2. bir yazının şerh veya tercüme haricindeki ana gövdesi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Akatça matnu "kas, kiriş" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

metin2

Arapça mtn kökünden gelen matīn متين z "berk, sağlam, dayanıklı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça matuna مَتُنَ z "sağlam ve dayanıklı idi" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça matn مَتْن z "hayvan sırtı" sözcüğünden türetilmiştir.

metis

Fransızca métis "melez, karışık soylu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mixticius biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mixtus "karışık" sözcüğünden türetilmiştir.

metot

Fransızca méthode "yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca méthodos μέθοδος z "«öteye giden yol», ilim yolu, araştırma yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metr

Fransızca maître "usta, efendi, amir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince magister "rütbece üstün olan kişi, ağabey, hoca, üstad" sözcüğünden evrilmiştir.

metraj
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Bursa Ticaret Odasının kumaşların metrajı üzerine hazırladığı kararname

Köken

Fransızca métrage "ölçü birimi cinsinden uzunluk, özellikle filmde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mètre "ölçü" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için metre maddesine bakınız.


06.12.2015
metrdotel

Fransızca maître d'hôtel "1. baş kâhya [esk.], 2. restoran yöneticisi" deyiminden alıntıdır.

metre

Fransızca mètre "standart uzunluk ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüğünden alıntıdır.

+metre

Fransızca +mètre veya İngilizce +metre "[bileşik adlarda] ölçen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meh₁- (*mē-) "ölçmek" kökünden türetilmiştir.

metres

Fransızca maîtresse "1. hanımefendi, 2. evlilik dışı sürekli sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maître "efendi, amir" sözcüğünün dişilidir.

metretul