metraj

metin1

Ar matn متن z [#mtn faˁl msd.] 1. hayvanın sırtı, omurganın iki yanı, gövde, torso, 2. bir yazının şerh veya tercüme haricindeki ana gövdesi (≈ Akad matnu kas, kiriş )

metin2

Ar matīn متين z [#mtn faˁīl sf.] berk, sağlam, dayanıklı ≈ Ar matuna مَتُنَ zsağlam ve dayanıklı idi Ar matn مَتْن zhayvan sırtı

metis

Fr métis melez, karışık soylu << OLat *mixticius a.a. Lat mixtus karışık

metot

Fr méthode yöntem EYun méthodos μέθοδος z«öteye giden yol», ilim yolu, araştırma yöntemi EYun meta+ ʰodós ὁδός zyol

metr

Fr maître usta, efendi, amir << Lat magister rütbece üstün olan kişi, ağabey, hoca, üstad

metraj

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Bursa Ticaret Odasının kumaşların metrajı üzerine hazırladığı kararname

Fr métrage ölçü birimi cinsinden uzunluk, özellikle filmde Fr mètre ölçü +age

 metre


06.12.2015
metrdotel

Fr maître d'hôtel 1. baş kâhya [esk.], 2. restoran yöneticisi

metre

Fr mètre standart uzunluk ölçü birimi EYun métron μέτρον zölçü

+metre

Fr +mètre İng +metre [bileşik adlarda] ölçen EYun métron μέτρον zölçü HAvr *meh₁- (*mē-) ölçmek

metres

Fr maîtresse [fem.] 1. hanımefendi, 2. evlilik dışı sürekli sevgili Fr maître efendi, amir

metretul