metan

metafizik

Fransızca métaphysique "fizik ötesi, doğa ötesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metaphysiká μεταφυσικά z "Fizik-ötesi, Aristoteles'in bir kitabının adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca physiká φυσικά z "doğa bilimi" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metafor

Fransızca métaphore veya İngilizce metaphor "simgesel anlatım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca metaphorá μεταφορά z "1. transfer, başkalaşım, 2. retorikte bir sözcüğü doğal anlamı dışında kullanma, anlam kaydırması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metaphérō μεταφέρω z "değiştirme, taşıma, başkalaştırma" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, götürmek" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metal

Fransızca métal "maden" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen metallum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen métallon μέταλλον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metalláō μεταλλάω z "aramak, peşinden gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca alláō αλλάω z fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metalürji

Fransızca metallurgie "maden eritme ve arıtma işlemleri" sözcüğünden alıntıdır.

metamorfoz

Fransızca métamorphose "başka şekle girme, dönüşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen metamórphosis μεταμόρφοσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca morphéō μορφέω z "biçim almak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1947]
Fransa'da Sen nehrinin sularının azalması, rüsubun çürümesi ve metan gazı teşekkülünü intac ettiğinden

Köken

Fransızca méthane "kimyada bir gaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca méthyle sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için metil maddesine bakınız.


06.09.2017
metanet

Arapça mtn kökünden gelen matāna(t) متانة z "güçlü ve sağlam olma, berklik, dayanıklılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça matīn متن z "sağlam, dayanıklı" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

metastaz

Fransızca métastase "kanserin vücutta başka yere sıçraması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metástasis μετάστασις z "yer değiştirme, transfer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metatez

Fransızca métathèse "dilbilimde göçüşme, telaffuzda iki sesin karşılıklı olarak yer değiştirmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metáthesis μετάθεσις z "diğeri yerine koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thésis θέσις z "koyma" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metazori

Yeni Yunanca me to zóri με το ζόρι z "zor ile" deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Türkiye Türkçesi zor sözcüğünden türetilmiştir.

metbu

Arapça tbˁ kökünden gelen matbūˁ متبوع z "kendisine tabi olunan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaˁa تبع z "izledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.