metabolizma

meşrut

Arapça şrṭ kökünden gelen maşrūṭ مشروط z "koşula bağlanmış, şartlı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraṭa شرط z "şart koştu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meşum

Arapça şˁm kökünden gelen maşˀūm مشؤم z "uğursuz" sözcüğünden alıntıdır.

meşveret

Arapça şwr kökünden gelen maşwara(t) مشورة z "danışma, görüş alışverişinde bulunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

met

Arapça mdd kökünden gelen madd مدّ z "uzama, uzanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madda مَدَّ z "uzadı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice middah מִדָּה z "ölçü, boyut, uzunluk" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

meta

Arapça mtˁ kökünden gelen matāˁ متاع z "yararlanılan eşya, ticari eşya" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mataˁa متع z "yararlandı, keyfini sürdü, hoşlandı" fiilinden türetilmiştir.

metabolizma
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1940]
Muhteviyatı: İntani, kalb, hazım cihazı, karaciğer, metabolizma böbrek, teneffüsü cihazı hastalıkları (...)

Köken

Fransızca métabolisme "besinlerin organizma tarafından özümsenmesi süreci" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metabolḗ μεταβολή z "değişme, alıp verme, mübadele" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca metabállō μεταβάλλω z "çevirmek, değiştirmek, değişmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca bállō βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

metabolik


01.10.2017
metafizik

Fransızca métaphysique "fizik ötesi, doğa ötesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metaphysiká μεταφυσικά z "Fizik-ötesi, Aristoteles'in bir kitabının adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca physiká φυσικά z "doğa bilimi" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metafor

Fransızca métaphore veya İngilizce metaphor "simgesel anlatım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca metaphorá μεταφορά z "1. transfer, başkalaşım, 2. retorikte bir sözcüğü doğal anlamı dışında kullanma, anlam kaydırması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metaphérō μεταφέρω z "değiştirme, taşıma, başkalaştırma" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak, götürmek" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metal

Fransızca métal "maden" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen metallum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen métallon μέταλλον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca metalláō μεταλλάω z "aramak, peşinden gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca alláō αλλάω z fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.

metalürji

Fransızca metallurgie "maden eritme ve arıtma işlemleri" sözcüğünden alıntıdır.

metamorfoz

Fransızca métamorphose "başka şekle girme, dönüşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen metamórphosis μεταμόρφοσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca morphéō μορφέω z "biçim almak" fiilinden meta+ önekiyle türetilmiştir.