meratip

menzil

Arapça nzl kökünden gelen manzil منزل z "inecek yer, konak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mera

Arapça rˁy kökünden gelen marˁā مرعا z "davar otlatılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˁā رَعَا z "baktı, gözetti, davar güttü" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

merak

Arapça rḳḳ kökünden gelen maraḳḳ مرقّ/مراقّ z "karnın veya kulağın duyarlı kısmı, dalak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça raḳḳa رقّ z "inceldi, acıdı" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

meram

Arapça rwm kökünden gelen marām مرام z "dilek, istek, arzu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāma رام z "diledi, arzuladı" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

merasim

Arapça rsm kökünden gelen marāsim مراسم z "formaliteler, törenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasm رَسَمَ z sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

meratip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
merātibinüŋ ˁaddi yokdur ve maḳāmātınuŋ ḥaddi yokdur

Köken

Arapça rtb kökünden gelen marātib مراتب z "mertebeler, basamaklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça martaba(t) مرتبة z sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için mertebe maddesine bakınız.


28.07.2015
merbut

Arapça rbṭ kökünden gelen marbūṭ مربوط z "bağlı, raptedilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabaṭa ربط z "bağladı, iliştirdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mercan

Arapça mrc kökünden gelen marcān مرجان z "bir deniz yaratığı, bundan elde edilen ziynet maddesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice margalīthā veya marganīthā מַר֯גַלִיתָא/ מַר֯גַלנִי z "inci" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca margaritēs μαργαρίτης z "inci" sözcüğü ile eş kökenlidir.

mercanköşk

Farsça marzangūş مرزنگوش z "kekiğe benzer bir ot, fare kulağı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça marzan مرزن z "fare" ve Farsça gūş گوش z "kulak" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen marzangōş sözcüğünden evrilmiştir.

mercek

Türkiye Türkçesi mercimek sözcüğünden türetilmiştir.

merci

Arapça rcˁ kökünden gelen marciˁ مرجع z "geri dönülen yer, sığınak, yuva" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaˁa رَجَعَ z "rücu etti, geri geldi" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.