merasim

menü

Fransızca menu "1. küçük şey, önemsiz, ayrıntı, 2. ayrıntılı yemek listesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince minutus "küçük, önemsiz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince minuere "küçültmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

menzil

Arapça nzl kökünden gelen manzil منزل z "inecek yer, konak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mera

Arapça rˁy kökünden gelen marˁā مرعا z "davar otlatılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˁā رَعَا z "baktı, gözetti, davar güttü" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

merak

Arapça rḳḳ kökünden gelen maraḳḳ مرقّ/مراقّ z "karnın veya kulağın duyarlı kısmı, dalak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça raḳḳa رقّ z "inceldi, acıdı" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

meram

Arapça rwm kökünden gelen marām مرام z "dilek, istek, arzu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāma رام z "diledi, arzuladı" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

merasim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
saltanet merāsimini [işlemlerini] yerine getürdi

Köken

Arapça rsm kökünden gelen marāsim مراسم z "formaliteler, törenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasm رَسَمَ z sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için resim maddesine bakınız.


11.06.2015
meratip

Arapça rtb kökünden gelen marātib مراتب z "mertebeler, basamaklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça martaba(t) مرتبة z sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

merbut

Arapça rbṭ kökünden gelen marbūṭ مربوط z "bağlı, raptedilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabaṭa ربط z "bağladı, iliştirdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mercan

Arapça mrc kökünden gelen marcān مرجان z "bir deniz yaratığı, bundan elde edilen ziynet maddesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice margalīthā veya marganīthā מַר֯גַלִיתָא/ מַר֯גַלנִי z "inci" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca margaritēs μαργαρίτης z "inci" sözcüğü ile eş kökenlidir.

mercanköşk

Farsça marzangūş مرزنگوش z "kekiğe benzer bir ot, fare kulağı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça marzan مرزن z "fare" ve Farsça gūş گوش z "kulak" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen marzangōş sözcüğünden evrilmiştir.

mercek

Türkiye Türkçesi mercimek sözcüğünden türetilmiştir.