menzil

menteşe

Farsça band-guşād بندگشاد z "eklem, boğum" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça band بند z "bağ, mafsal, ligament" ve Farsça guşādan, guşā- گشادن, گشا z "açmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

mention

İngilizce mention "anma, sözünü etme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen mentio sözcüğünden alıntıdır.

mentol

İngilizce menthol "nane yağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince mentha "nane" ve Latince oleum "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

mentor

İngilizce mentor "bilge kişi, danışman" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca Méntōr Mέντωρ z "«danışman», Homeros destanlarında yaşlı ve bilge kişi" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek, öğüt vermek" kökünden türetilmiştir.

menü

Fransızca menu "1. küçük şey, önemsiz, ayrıntı, 2. ayrıntılı yemek listesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince minutus "küçük, önemsiz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince minuere "küçültmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

menzil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
ana karnı manzil kaç aylık [ Codex Cumanicus, 1303]
mansio [konak, konut] - Fa: manzel [manzel] - Tr: yurt

Köken

Arapça nzl kökünden gelen manzil منزل z "inecek yer, konak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

Daha fazla bilgi için nüzul maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

menazil


09.04.2015
mera

Arapça rˁy kökünden gelen marˁā مرعا z "davar otlatılan yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˁā رَعَا z "baktı, gözetti, davar güttü" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

merak

Arapça rḳḳ kökünden gelen maraḳḳ مرقّ/مراقّ z "karnın veya kulağın duyarlı kısmı, dalak" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça raḳḳa رقّ z "inceldi, acıdı" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

meram

Arapça rwm kökünden gelen marām مرام z "dilek, istek, arzu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāma رام z "diledi, arzuladı" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

merasim

Arapça rsm kökünden gelen marāsim مراسم z "formaliteler, törenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasm رَسَمَ z sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

meratip

Arapça rtb kökünden gelen marātib مراتب z "mertebeler, basamaklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça martaba(t) مرتبة z sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.