mentor

menşur

Ar manşūr منشور z [#nşr mafˁūl mef.] ferman, genelge Ar naşara نشر zyaydı, neşretti

menta

Fr menthe nane << Lat mentha EYun míntha/mínthē μίνθα/μίνθη za.a.

menteşe

Fa band-guşād بندگشاد zeklem, boğum § Fa band بند zbağ, mafsal, ligament Fa guşādan, guşā- گشادن, گشا zaçmak

mention

İng mention anma, sözünü etme Lat mentio a.a.

mentol

İng menthol nane yağı § Lat mentha nane Lat oleum yağ

mentor

[ Milliyet - gazete, 1999]
Mentör Turgay Biçer futbolculara sürekli terapi uyguluyor.

İng mentor bilge kişi, danışman EYun Méntōr Mέντωρ z«danışman», Homeros destanlarında yaşlı ve bilge kişi HAvr *men-¹ düşünmek, öğüt vermek

 mantalite


12.08.2017
menü

Fr menu 1. küçük şey, önemsiz, ayrıntı, 2. ayrıntılı yemek listesi << Lat minutus [pp.] küçük, önemsiz Lat minuere küçültmek +()t°

menzil

Ar manzil منزل z [#nzl mafˁil iz/m.] inecek yer, konak Ar nazala نزل zindi

mera

Ar marˁā مرعا z [#rˁy mafˁal iz/m.] davar otlatılan yer Ar raˁā رَعَا zbaktı, gözetti, davar güttü

merak

~? Ar maraḳḳ مرقّ/مراقّ z [#rḳḳ mafˁal msd.] karnın veya kulağın duyarlı kısmı, dalak Ar raḳḳa رقّ zinceldi, acıdı

meram

Ar marām مرام z [#rwm mafˁal msd.] dilek, istek, arzu Ar rāma رام zdiledi, arzuladı