menteşe

mensup

Ar mansūb منسوب z [#nsb mafˁūl mef.] ilgili, ait, nisbeti olan Ar nasaba نَسَبَ zilgili ve ait idi

mensur

Ar manṯūr منثور z [#ns̠r mafˁūl mef.] düzyazı şeklinde olan (sıfat) Ar naṯara نَثَرَ zdüzyazı yazdı

menşe

Ar manşaˀ منشأ z [#nşA mafˁal iz/m.] suyun kaynadığı yer, kaynak Ar naşaˀa نَشَأَ zdoğdu, çıktı, (su) kaynadı

menşur

Ar manşūr منشور z [#nşr mafˁūl mef.] ferman, genelge Ar naşara نشر zyaydı, neşretti

menta

Fr menthe nane << Lat mentha EYun míntha/mínthē μίνθα/μίνθη za.a.

menteşe

"eklem" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
ḥammāma çok girecek siŋirler geŋşer, el ayak titregen olur, bend-guşālar geŋşek olur "... kapı eklemi" [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
bendescié [bendeşe]: ghanghero di porte

Fa band-guşād بندگشاد zeklem, boğum § Fa band بند zbağ, mafsal, ligament Fa guşādan, guşā- گشادن, گشا zaçmak


27.01.2018
mention

İng mention anma, sözünü etme Lat mentio a.a.

mentol

İng menthol nane yağı § Lat mentha nane Lat oleum yağ

mentor

İng mentor bilge kişi, danışman EYun Méntōr Mέντωρ z«danışman», Homeros destanlarında yaşlı ve bilge kişi HAvr *men-¹ düşünmek, öğüt vermek

menü

Fr menu 1. küçük şey, önemsiz, ayrıntı, 2. ayrıntılı yemek listesi << Lat minutus [pp.] küçük, önemsiz Lat minuere küçültmek +()t°

menzil

Ar manzil منزل z [#nzl mafˁil iz/m.] inecek yer, konak Ar nazala نزل zindi