menta

mensucat

Arapça nsc kökünden gelen mansūcāt منسوجات z "dokumalar, tekstil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mansūc منسوج z "dokunmuş, dokuma" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça nasaca نسج z "ördü, dokudu" fiilinin mafˁūl vezninde tekilidir.

mensup

Arapça nsb kökünden gelen mansūb منسوب z "ilgili, ait, nisbeti olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaba نَسَبَ z "ilgili ve ait idi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mensur

Arapça ns̠r kökünden gelen manṯūr منثور z "düzyazı şeklinde olan (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṯara نَثَرَ z "düzyazı yazdı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

menşe

Arapça nşA kökünden gelen manşaˀ منشأ z "suyun kaynadığı yer, kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşaˀa نَشَأَ z "doğdu, çıktı, (su) kaynadı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

menşur

Arapça nşr kökünden gelen manşūr منشور z "ferman, genelge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşara نشر z "yaydı, neşretti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

menta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, , 1930 yılından önce]
Kahveci çırağı: menta, çikulata, kurabiye, simit, peynir!

Köken

Fransızca menthe "nane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mentha sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen míntha veya mínthē μίνθα/μίνθη z sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Karş. İngilizce mint "nane".

Bu maddeye gönderenler

mentol


22.06.2015
menteşe

Farsça band-guşād بندگشاد z "eklem, boğum" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça band بند z "bağ, mafsal, ligament" ve Farsça guşādan, guşā- گشادن, گشا z "açmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

mention

İngilizce mention "anma, sözünü etme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen mentio sözcüğünden alıntıdır.

mentol

İngilizce menthol "nane yağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince mentha "nane" ve Latince oleum "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

mentor

İngilizce mentor "bilge kişi, danışman" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca Méntōr Mέντωρ z "«danışman», Homeros destanlarında yaşlı ve bilge kişi" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek, öğüt vermek" kökünden türetilmiştir.

menü

Fransızca menu "1. küçük şey, önemsiz, ayrıntı, 2. ayrıntılı yemek listesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince minutus "küçük, önemsiz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince minuere "küçültmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.