mensucat

meniskus

YLat meniscus 1. hilal şeklinde nesne, bir yüzü içbükey öbür yüzü dışbükey olan mercek, 2. diz ekleminde bulunan hilal şeklinde kıkırdak doku EYun mḗniskos μήνισκος z [küç.] aycık, hilal EYun mḗn μήν zay +isk° << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a. HAvr *meh₁- (*mē-)

menkıbe

Ar manāḳib مَنَاقِب z [#nḳb mafāˁil çoğ.] 1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos Ar manḳaba(t) مَنْقَبة z [mafˁala(t) t.] dar yol, dağ geçidi Ar naḳaba نَقَبَ zdeldi, delip geçti, yol aştı, dağ aştı

menkul

Ar manḳūl منقول z [#nḳl mafˁūl mef.] nakledilen, taşınan, anlatılan Ar naḳala نقل ztaşıdı, nakletti

menopoz

Fr ménopause İng menopause adetten kesilme § EYun mḗn μήν zay EYun paúsis παύσις zdurma, sona erme

menstrual

İng menstrual adet görmeye ilişkin Lat menstruus adet görme, ay hali +al° Lat mens ay << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a.

mensucat

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mensūcāt: res textae.

Ar mansūcāt منسوجات z [#nsc çoğ.] dokumalar, tekstil Ar mansūc منسوج z [mafˁūl t.] dokunmuş, dokuma +āt Ar nasaca نسج zördü, dokudu


20.08.2015
mensup

Ar mansūb منسوب z [#nsb mafˁūl mef.] ilgili, ait, nisbeti olan Ar nasaba نَسَبَ zilgili ve ait idi

mensur

Ar manṯūr منثور z [#ns̠r mafˁūl mef.] düzyazı şeklinde olan (sıfat) Ar naṯara نَثَرَ zdüzyazı yazdı

menşe

Ar manşaˀ منشأ z [#nşA mafˁal iz/m.] suyun kaynadığı yer, kaynak Ar naşaˀa نَشَأَ zdoğdu, çıktı, (su) kaynadı

menşur

Ar manşūr منشور z [#nşr mafˁūl mef.] ferman, genelge Ar naşara نشر zyaydı, neşretti

menta

Fr menthe nane << Lat mentha EYun míntha/mínthē μίνθα/μίνθη za.a.