menopoz

menhus

Arapça nḥs kökünden gelen manḥūs منحوس z "uğursuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥasa نحس z "uğursuzluk getirdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meni

Arapça mny kökünden gelen manī مَنِىّ z "semen, sperm" sözcüğünden alıntıdır.

meniskus

Yeni Latince meniscus "1. hilal şeklinde nesne, bir yüzü içbükey öbür yüzü dışbükey olan mercek, 2. diz ekleminde bulunan hilal şeklinde kıkırdak doku" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca mḗniskos μήνισκος z "aycık, hilal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mḗn μήν z "ay" sözcüğünün küçültme halidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meh₁- (*mē-) kökünden türetilmiştir.

menkıbe

Arapça nḳb kökünden gelen manāḳib مَنَاقِب z "1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça manḳaba(t) مَنْقَبة z "dar yol, dağ geçidi" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça naḳaba نَقَبَ z "deldi, delip geçti, yol aştı, dağ aştı" fiilinin mafˁala(t) vezninde tekilidir.

menkul

Arapça nḳl kökünden gelen manḳūl منقول z "nakledilen, taşınan, anlatılan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳala نقل z "taşıdı, nakletti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

menopoz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1955]
Halbuki, tıbda (Menopoz) denilen bu değişiklik pek öyle ani olmaz.

Köken

Fransızca ménopause veya İngilizce menopause "adetten kesilme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mḗn μήν z "ay" ve Eski Yunanca paúsis παύσις z "durma, sona erme" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için meniskus, poz maddelerine bakınız.


13.01.2015
menstrual

İngilizce menstrual "adet görmeye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince menstruus "adet görme, ay hali" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mens "ay" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) biçiminden evrilmiştir.

mensucat

Arapça nsc kökünden gelen mansūcāt منسوجات z "dokumalar, tekstil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mansūc منسوج z "dokunmuş, dokuma" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça nasaca نسج z "ördü, dokudu" fiilinin mafˁūl vezninde tekilidir.

mensup

Arapça nsb kökünden gelen mansūb منسوب z "ilgili, ait, nisbeti olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaba نَسَبَ z "ilgili ve ait idi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mensur

Arapça ns̠r kökünden gelen manṯūr منثور z "düzyazı şeklinde olan (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṯara نَثَرَ z "düzyazı yazdı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

menşe

Arapça nşA kökünden gelen manşaˀ منشأ z "suyun kaynadığı yer, kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşaˀa نَشَأَ z "doğdu, çıktı, (su) kaynadı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.