menkul

menhir

Fr menhir Fransa'da neolitik çağa ait dikilitaş, megalit § Bret men taş Bret hir uzun Bret menhir uzun taş

menhus

Ar manḥūs منحوس z [#nḥs mafˁūl mef.] uğursuz Ar naḥasa نحس zuğursuzluk getirdi

meni

Ar manī مَنِىّ z [#mny faˁīl ] semen, sperm

meniskus

YLat meniscus 1. hilal şeklinde nesne, bir yüzü içbükey öbür yüzü dışbükey olan mercek, 2. diz ekleminde bulunan hilal şeklinde kıkırdak doku EYun mḗniskos μήνισκος z [küç.] aycık, hilal EYun mḗn μήν zay +isk° << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a. HAvr *meh₁- (*mē-)

menkıbe

Ar manāḳib مَنَاقِب z [#nḳb mafāˁil çoğ.] 1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos Ar manḳaba(t) مَنْقَبة z [mafˁala(t) t.] dar yol, dağ geçidi Ar naḳaba نَقَبَ zdeldi, delip geçti, yol aştı, dağ aştı

menkul

"nakledilen" [ Kitâb fi İlmi'n-Nuşşâb, <1405]
[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
emvāl-i menḳūle [taşınır mallar]

Ar manḳūl منقول z [#nḳl mafˁūl mef.] nakledilen, taşınan, anlatılan Ar naḳala نقل ztaşıdı, nakletti

 nakil

Not: Güncel Türkçede görülen "oluşan, müteşekkil" anlamı cehl eseridir; kalıcı olup olmadığı zamanla anlaşılacaktır.

Benzer sözcükler: gayrımenkul, kendinden menkul, menkul kıymet


01.09.2017
menopoz

Fr ménopause İng menopause adetten kesilme § EYun mḗn μήν zay EYun paúsis παύσις zdurma, sona erme

menstrual

İng menstrual adet görmeye ilişkin Lat menstruus adet görme, ay hali +al° Lat mens ay << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a.

mensucat

Ar mansūcāt منسوجات z [#nsc çoğ.] dokumalar, tekstil Ar mansūc منسوج z [mafˁūl t.] dokunmuş, dokuma +āt Ar nasaca نسج zördü, dokudu

mensup

Ar mansūb منسوب z [#nsb mafˁūl mef.] ilgili, ait, nisbeti olan Ar nasaba نَسَبَ zilgili ve ait idi

mensur

Ar manṯūr منثور z [#ns̠r mafˁūl mef.] düzyazı şeklinde olan (sıfat) Ar naṯara نَثَرَ zdüzyazı yazdı