menkıbe

mengene

Yun mángano μάγγανο zmakaranın çevirme kolu, mancınık << EYun mánganon μάγγανον zmakaralı düzenek

menhir

Fr menhir Fransa'da neolitik çağa ait dikilitaş, megalit § Bret men taş Bret hir uzun Bret menhir uzun taş

menhus

Ar manḥūs منحوس z [#nḥs mafˁūl mef.] uğursuz Ar naḥasa نحس zuğursuzluk getirdi

meni

Ar manī مَنِىّ z [#mny faˁīl ] semen, sperm

meniskus

YLat meniscus 1. hilal şeklinde nesne, bir yüzü içbükey öbür yüzü dışbükey olan mercek, 2. diz ekleminde bulunan hilal şeklinde kıkırdak doku EYun mḗniskos μήνισκος z [küç.] aycık, hilal EYun mḗn μήν zay +isk° << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a. HAvr *meh₁- (*mē-)

menkıbe

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ol maḳāmda aŋa olur menḳabe [geçit] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
menḳabet (...) item usit. menḳıbet, pl. menāḳıb: Virtus, praeclara actio.

Ar manāḳib مَنَاقِب z [#nḳb mafāˁil çoğ.] 1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos Ar manḳaba(t) مَنْقَبة z [mafˁala(t) t.] dar yol, dağ geçidi Ar naḳaba نَقَبَ zdeldi, delip geçti, yol aştı, dağ aştı

 nakip

Not: Arapça sözcüğün sadece çoğulu “epos” anlamında kullanılır. Tekil sözcüğün aynı anlamda kullanımı Türkçeye özgüdür.

Benzer sözcükler: menakıbname, menakıp, menkıbeleşmek


20.08.2015
menkul

Ar manḳūl منقول z [#nḳl mafˁūl mef.] nakledilen, taşınan, anlatılan Ar naḳala نقل ztaşıdı, nakletti

menopoz

Fr ménopause İng menopause adetten kesilme § EYun mḗn μήν zay EYun paúsis παύσις zdurma, sona erme

menstrual

İng menstrual adet görmeye ilişkin Lat menstruus adet görme, ay hali +al° Lat mens ay << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a.

mensucat

Ar mansūcāt منسوجات z [#nsc çoğ.] dokumalar, tekstil Ar mansūc منسوج z [mafˁūl t.] dokunmuş, dokuma +āt Ar nasaca نسج zördü, dokudu

mensup

Ar mansūb منسوب z [#nsb mafˁūl mef.] ilgili, ait, nisbeti olan Ar nasaba نَسَبَ zilgili ve ait idi