meniskus

menfur

Ar manfūr منفور z [#nfr mafˁūl mef.] nefret edilen, kaçınılan, iğrenilen Ar nafara نَفَرَ zkaçındı, nefret etti

mengene

Yun mángano μάγγανο zmakaranın çevirme kolu, mancınık << EYun mánganon μάγγανον zmakaralı düzenek

menhir

Fr menhir Fransa'da neolitik çağa ait dikilitaş, megalit § Bret men taş Bret hir uzun Bret menhir uzun taş

menhus

Ar manḥūs منحوس z [#nḥs mafˁūl mef.] uğursuz Ar naḥasa نحس zuğursuzluk getirdi

meni

Ar manī مَنِىّ z [#mny faˁīl ] semen, sperm

meniskus

[ Cumhuriyet - gazete, 1957]
F.Bahçe-G.saray maçında sakatlanan, menisküs olduğu tespit edilen F Bahçenin ve milli takımın (...)

YLat meniscus 1. hilal şeklinde nesne, bir yüzü içbükey öbür yüzü dışbükey olan mercek, 2. diz ekleminde bulunan hilal şeklinde kıkırdak doku EYun mḗniskos μήνισκος z [küç.] aycık, hilal EYun mḗn μήν zay +isk° << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a. HAvr *meh₁- (*mē-)

 mah

Bu maddeye gönderenler: menopoz


26.09.2017
menkıbe

Ar manāḳib مَنَاقِب z [#nḳb mafāˁil çoğ.] 1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos Ar manḳaba(t) مَنْقَبة z [mafˁala(t) t.] dar yol, dağ geçidi Ar naḳaba نَقَبَ zdeldi, delip geçti, yol aştı, dağ aştı

menkul

Ar manḳūl منقول z [#nḳl mafˁūl mef.] nakledilen, taşınan, anlatılan Ar naḳala نقل ztaşıdı, nakletti

menopoz

Fr ménopause İng menopause adetten kesilme § EYun mḗn μήν zay EYun paúsis παύσις zdurma, sona erme

menstrual

İng menstrual adet görmeye ilişkin Lat menstruus adet görme, ay hali +al° Lat mens ay << HAvr *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) a.a.

mensucat

Ar mansūcāt منسوجات z [#nsc çoğ.] dokumalar, tekstil Ar mansūc منسوج z [mafˁūl t.] dokunmuş, dokuma +āt Ar nasaca نسج zördü, dokudu