meni

menfi

Arapça nfw kökünden gelen manfī منفى z "1. dışlanan, sürgün edilen, 2. gramerde olumsuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafā نفا z "dışladı, sürgün etti" fiilinin mafˁil vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

menfur

Arapça nfr kökünden gelen manfūr منفور z "nefret edilen, kaçınılan, iğrenilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafara نَفَرَ z "kaçındı, nefret etti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mengene

Yeni Yunanca mángano μάγγανο z "makaranın çevirme kolu, mancınık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mánganon μάγγανον z "makaralı düzenek" sözcüğünden evrilmiştir.

menhir

Fransızca menhir "Fransa'da neolitik çağa ait dikilitaş, megalit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bretonca men "taş" ve Bretonca hir "uzun" sözcüklerinin bileşiğidir. Bretonca sözcük Bretonca menhir "uzun taş" sözcüğünden alıntıdır.

menhus

Arapça nḥs kökünden gelen manḥūs منحوس z "uğursuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥasa نحس z "uğursuzluk getirdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meni
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
manīdin törümüş özüŋ [meniden yaratılmış benliğin]

Köken

Arapça mny kökünden gelen manī مَنِىّ z "semen, sperm" sözcüğünden alıntıdır.

Bu maddeye gönderenler

istimna, temenni


04.09.2015
meniskus

Yeni Latince meniscus "1. hilal şeklinde nesne, bir yüzü içbükey öbür yüzü dışbükey olan mercek, 2. diz ekleminde bulunan hilal şeklinde kıkırdak doku" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca mḗniskos μήνισκος z "aycık, hilal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mḗn μήν z "ay" sözcüğünün küçültme halidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meh₁- (*mē-) kökünden türetilmiştir.

menkıbe

Arapça nḳb kökünden gelen manāḳib مَنَاقِب z "1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça manḳaba(t) مَنْقَبة z "dar yol, dağ geçidi" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça naḳaba نَقَبَ z "deldi, delip geçti, yol aştı, dağ aştı" fiilinin mafˁala(t) vezninde tekilidir.

menkul

Arapça nḳl kökünden gelen manḳūl منقول z "nakledilen, taşınan, anlatılan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳala نقل z "taşıdı, nakletti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

menopoz

Fransızca ménopause veya İngilizce menopause "adetten kesilme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mḗn μήν z "ay" ve Eski Yunanca paúsis παύσις z "durma, sona erme" sözcüklerinin bileşiğidir.

menstrual

İngilizce menstrual "adet görmeye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince menstruus "adet görme, ay hali" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince mens "ay" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) biçiminden evrilmiştir.