mengene

menfa

Arapça nfw kökünden gelen manfā منفا z "sürgün yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafā نفى z "dışladı, sürgün etti" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

menfaat

Arapça nfˁ kökünden gelen manfaˁa(t) منفعة z "fayda, çıkar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaˁa نَفَعَ z "yararlı idi" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

menfez

Arapça nfḏ kökünden gelen manfaḏ منفذ z "girinti, oyuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḏa نفذ z "girdi, nüfuz etti" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

menfi

Arapça nfw kökünden gelen manfī منفى z "1. dışlanan, sürgün edilen, 2. gramerde olumsuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafā نفا z "dışladı, sürgün etti" fiilinin mafˁil vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

menfur

Arapça nfr kökünden gelen manfūr منفور z "nefret edilen, kaçınılan, iğrenilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafara نَفَرَ z "kaçındı, nefret etti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mengene
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hinduşah b. Sançar, Sıhahu'l-Acem, 1469]
çur-χoşt [Fa.]: mengene [ Lugat-i Halimi, 1477]
çur-χoşt [Fa.]: Ol āletdür ki anuŋ-ıla üzüm sıkarlar, mengene dérler,

Köken

Yeni Yunanca mángano μάγγανο z "makaranın çevirme kolu, mancınık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mánganon μάγγανον z "makaralı düzenek" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için mancınık maddesine bakınız.


27.01.2018
menhir

Fransızca menhir "Fransa'da neolitik çağa ait dikilitaş, megalit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Bretonca men "taş" ve Bretonca hir "uzun" sözcüklerinin bileşiğidir. Bretonca sözcük Bretonca menhir "uzun taş" sözcüğünden alıntıdır.

menhus

Arapça nḥs kökünden gelen manḥūs منحوس z "uğursuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥasa نحس z "uğursuzluk getirdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meni

Arapça mny kökünden gelen manī مَنِىّ z "semen, sperm" sözcüğünden alıntıdır.

meniskus

Yeni Latince meniscus "1. hilal şeklinde nesne, bir yüzü içbükey öbür yüzü dışbükey olan mercek, 2. diz ekleminde bulunan hilal şeklinde kıkırdak doku" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca mḗniskos μήνισκος z "aycık, hilal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mḗn μήν z "ay" sözcüğünün küçültme halidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mḗh₁n̥s (*mḗn̥s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meh₁- (*mē-) kökünden türetilmiştir.

menkıbe

Arapça nḳb kökünden gelen manāḳib مَنَاقِب z "1. yollar, geçitler, 2. bir kimsenin erdem ve kahramanlıklarını anlatan hikâye, epos" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça manḳaba(t) مَنْقَبة z "dar yol, dağ geçidi" sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça naḳaba نَقَبَ z "deldi, delip geçti, yol aştı, dağ aştı" fiilinin mafˁala(t) vezninde tekilidir.