menent

mendirek

OYun mandrákion μανδράκι z [küç.] «ağılcık», liman ağzına inşa edilen koruma suru EYun mándra μάνδρα zağıl, etrafı çevrili alan +akion

menekşe

Fa banafşe بنفشه za.a. << OFa vanavşag a.a. ≈ Ave *vana-vaxşa- orman otu Ave vaxşaiti, vaxş- yetişmek, bitmek (bitki)

menem

<< TTü ne menend ne gibi, neye benzer

menemen

<? öz Menemen İzmir'e yakın bir kasaba

menenjit

Fr méningite beyin zarı enfeksiyonu EYun méninks, mening- μένινξ, μενιγγ- zzar, kılıf +itis

menent

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cihānda hīç nesne olmadı / kim anuŋ mānendi [benzeri] sende olmadı [ Meninski, Thesaurus, 1680]
mānend vul. menend

Fa mānand مانند zbenzeyen Fa/OFa māndan ماندن zdüşündürmek, benzemek +and ≈ Ave manah akıl, düşünce, ruh << HAvr *men-¹ düşünmek

 mantalite

Not: Farsça +mān "1. düşünce, akıl, 2. andıran, benzer" ile yapılmış bileşiklere duşmān "kötü düşünen", farmān "buyruk", paşīmān "art-düşünen", kahramān "iş buyuran", narīmān "er ruhlu", gumān "zıt-düşünce, kuşku", paymān "karşılıklı-akıl, sözleşme", şādmān "mutlu" dahildir.

Benzer sözcükler: eşi menendi

Bu maddeye gönderenler: düşman, ferman (kahraman), güman, kodaman, menem, pişman, Türkmen


03.10.2017
meneviş

~? Fa mīnā-vaş ميناوش zemaye, parlak cila § Fa mīnā مينا zboncuk, mine Fa vaş وش zbenzer, gibi

menfa

Ar manfā منفا z [#nfw mafˁal iz/m.] sürgün yeri Ar nafā نفى zdışladı, sürgün etti

menfaat

Ar manfaˁa(t) منفعة z [#nfˁ mafˁala(t) iz/m.] fayda, çıkar Ar nafaˁa نَفَعَ zyararlı idi

menfez

Ar manfaḏ منفذ z [#nfḏ mafˁal iz/m.] girinti, oyuk Ar nafaḏa نفذ zgirdi, nüfuz etti

menfi

Ar manfī منفى z [#nfw mafˁil mef.] 1. dışlanan, sürgün edilen, 2. gramerde olumsuz Ar nafā نفا zdışladı, sürgün etti