menajer

memnun

Arapça mnn kökünden gelen mamnūn ممنون z "minnettar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manna منّ z "minnet etti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

memorandum

Latince memorandum "hatırlanacak şey, not, muhtıra" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince memorare "anmak, hatırlamak" fiilinin nötrüdür. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *me-mn-os- biçiminden evrilmiştir. Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

memur

Arapça Amr kökünden gelen maˀmūr مأمور z "iş eri, emir kulu, görevli kimse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara أمر z "buyurdu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

+men

İngilizce man "adam, kişi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mann- biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mon- biçiminden evrilmiştir.

men

Arapça mnˁ kökünden gelen manˁ مَنْع z "engelleme, yasaklama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manaˁa مَنَعَ z "durdurdu, engelledi, yasakladı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

menajer
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"spor yöneticisi" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Bu zaferin kazanılmasında menecer Asım Beyin de büyük hizmeti vardır.

Köken

İngilizce manager "at terbiyecisi [esk.], yönetici, idareci" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce manage "at terbiye etmek [esk.], idare etmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca maneggio "at eğitme" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için manej maddesine bakınız.

Ek açıklama

İngilizce sözcüğün anlamı Fransızca ménage (ev idaresi) kelimesinden etkilenmiştir.

Bu maddeye gönderenler

amenajman, management, sürmenaj


29.09.2017
mendebur

Arapça min ad-dabūr من الدبور z "«Batı rüzgârından»" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça dbr kökünden gelen dabūr دبور z "Batı rüzgârı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça dabara دبر z "arkadan geldi" fiilinin faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

menderes

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca maíandros μαίανδρος z "dolambaç, kıvrılarak akan su" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Maíandros "Büyük Menderes nehri" özel adından türetilmiştir.

mendil

Arapça mndl kökünden gelen mandil مندل z "peçete, peşkir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen manṭiliyūn מנטליון z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mantḗlion μαντδήλιον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen mantēle veya mantellum sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince manutergium "el bezi" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince manus "el" ve Latince tergere "silmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

mendirek

Orta Yunanca mandrákion μανδράκι z "«ağılcık», liman ağzına inşa edilen koruma suru" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mándra μάνδρα z "ağıl, etrafı çevrili alan" sözcüğünün küçültme halidir.

menekşe

Farsça aynı anlama gelen banafşe بنفشه z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vanavşag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *vana-vaxşa- "orman otu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde vaxşaiti, vaxş- "yetişmek, bitmek (bitki)" fiilinden türetilmiştir.