memleket

memba

Arapça nbˁ kökünden gelen manbaˁ منبع z "kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaˁa نبع z "(su) kaynayarak çıktı, fışkırarak aktı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

membran

Fransızca ve İngilizce membrane "iç organları kaplayan zar, her türlü zar ve zara benzer tabaka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince membrana "iç organ zarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince membrum "organ" sözcüğünden türetilmiştir.

meme

me-me "emme, emilen şey" çocuk sözünden türetilmiştir.

memişhane

Arapça mşy kökünden gelen mamşā ممشىَ z "yürüme yeri, koridor, geçit" (NOT: Arapça sözcük Arapça maşā مشا‎ z "yürüdü" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır. ) ve Farsça χāne خانه z "ev, mekân" sözcüklerinin bileşiğidir.

memlaha

Arapça mlḥ kökünden gelen mamlaḥa(t) مملحة z "tuzla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça milḥ ملح z "tuz" sözcüğünün mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

memleket
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
memleket ve pâd-şâhlık bérdi [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
memleket: Ülke, bilâd, diyar, arz. Zebanzedi vatan.

Köken

Arapça mlk kökünden gelen mamlaka(t) مملكة z "egemenlik (alanı), mülk, krallık, ülke, devlet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "egemen idi, sahip idi" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.

Ek açıklama

Esasen "ülke" ve "vilayet" anlamına gelen sözcük halk ağızlarında "vatan" anlamı kazanmıştır.

Bu maddeye gönderenler

memalik


06.04.2019
memluk

Arapça mlk kökünden gelen mamlūk مَملوك z "sahip olunan (kişi), kul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka مَلَكَ z "sahip idi, egemen idi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

memnu

Arapça mnˁ kökünden gelen mamnūˁ ممنوع z "yasaklanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manaˁa مَنَعَ z "yasakladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

memnun

Arapça mnn kökünden gelen mamnūn ممنون z "minnettar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manna منّ z "minnet etti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

memorandum

Latince memorandum "hatırlanacak şey, not, muhtıra" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince memorare "anmak, hatırlamak" fiilinin nötrüdür. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *me-mn-os- biçiminden evrilmiştir. Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

memur

Arapça Amr kökünden gelen maˀmūr مأمور z "iş eri, emir kulu, görevli kimse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara أمر z "buyurdu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.