mem

melon

Fransızca chapeau melon "1880'li yıllardan itibaren moda olan kavun şeklinde şapka" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca melon "kavun" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca mēlopépon μηλοπέπον z "kavun" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca mḗlon μήλον z "her çeşit meyve, özellikle elma" sözcüğünden alıntıdır.

meltem

İtalyanca mal tempo "kötü hava" deyiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

meluf

Arapça Alf kökünden gelen maˀlūf مألوف z "alışmış, ülfet edinmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı, evcilleşti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

melul

Arapça mll kökünden gelen malūl ملول z "bezgin, üzgün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malla مَلَّ z "bezdi, üzüldü" fiilinin faˁūl vezninde sıfatıdır.

melun

Arapça lˁn kökünden gelen malˁūn ملعون z "lanetlenmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2000]
meme: richard dawkins amcanın sosyolojik baglamda gen için önerdiği terim.

Köken

İngilizce meme "kültürel aktarım birimi, bulaşıcı fikir veya simge" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1976, Richard Dawkins, İng. etnolog.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mîméma "taklit edilen şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca mîméomai μῖμέομαι z "taklit etmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için mim2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

Dawkins sözcüğü biyolojik aktarım birimi olan gen 'e kıyasla Yunanca kökenli mimeme 'den türettiğini belirtir. Ancak memory "hafıza, hatıra" sözcüğünün etkisi göz ardı edilemez.


08.10.2017
memalik

Arapça mlk kökünden gelen mamālik ممالك z "ülkeler, memleketler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mamlaka(t) sözcüğünün mafāˁil vezninde çoğuludur.

memat

Arapça mwt kökünden gelen mamāt مَمَات z "ölüm, ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māta مَاتَ z "öldü" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

memba

Arapça nbˁ kökünden gelen manbaˁ منبع z "kaynak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaˁa نبع z "(su) kaynayarak yeryüzüne çıktı, fışkırarak aktı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

membran

Fransızca ve İngilizce membrane "iç organları kaplayan zar, her türlü zar ve zara benzer tabaka" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince membrana "iç organ zarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince membrum "organ" sözcüğünden türetilmiştir.

meme

me-me "emme, emilen şey" çocuk sözünden türetilmiştir.