melez

melce

Arapça lcA kökünden gelen malcaˀ مَلْجَأ z "sığınma yeri, sığınak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lacaˀa لَجَأَ z "sığındı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

melek

Arapça mlk kökünden gelen malak ملك z "bir tür tanrısal varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice lAk kökünden gelen məlˀāk מַלְאך z "elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır.

meleke

Arapça mlk kökünden gelen malaka(t) ملكة z "1. sahip olunan şey, edinim, 2. erdem, haslet, karakter" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi" fiilinin faˁala(t) vezninde türevidir.

melekût

Arapça malakūt ملكوت z "semavat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlk kökünden gelen maləkūth מַלְכוּת z "krallık, devlet" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 791.) Bu sözcük Aramice/Süryanice melekh מֶלֶכ z "kral, melik" sözcüğünden türetilmiştir.

melengiç

Farsça mīnā-vaş "boncuk gibi" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

melez
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
meles: hybrida, ambiguus, musmones [karışık soylu, piç] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
meles: ziya ile karanlık karışık, alaca karanlık. Lisanımızda bu mana ile müstamel olmayıp galat olarak melez ملز suretinde başka manalarla kullanılır.

Köken

Farsça malas ملس z "alaca karanlık; ipek ile pamuk karışımı kumaş; karışık soylu, piç" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça mls kökünden gelen malas ملس z "alaca karanlık" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

melezleşmek


25.02.2018
melik

Arapça mlk kökünden gelen malīk ملك/مليك z "kral, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlk kökünden gelen aynı anlama gelen melekh, meləkhā מלכא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen melekh מלכ z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen maliku sözcüğü ile eş kökenlidir. )

melisa

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca mélissa μέλισσα z "hoş kokulu bir bitki, oğul otu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca méli μέλι z "bal" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mélit kökünden türetilmiştir.

melodi

Fransızca mélodie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca melōidía µελῳδία z "şarkı söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mélos μέλος z "şarkı" ve Eski Yunanca aeídeō ἀείδεω z "söyleme, ırlama" sözcüklerinin bileşiğidir.

melodram

Fransızca mélodrame "şarkılı tiyatro, müzikal oyun" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1770 Fr.) Fransızca sözcük Eski Yunanca mélos μέλος z "şarkı" ve Eski Yunanca dráma δράμα z "tiyatro" sözcüklerinin bileşiğidir.

melon

Fransızca chapeau melon "1880'li yıllardan itibaren moda olan kavun şeklinde şapka" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca melon "kavun" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca mēlopépon μηλοπέπον z "kavun" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca mḗlon μήλον z "her çeşit meyve, özellikle elma" sözcüğünden alıntıdır.