melal

meksefe

Arapça ks̠f kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *makṯafa(t) مكثفة z "kesifleştirici, yoğunlaştırıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaṯafa كثف z "kesif idi, yoğunlaştı" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mektep

Arapça ktb kökünden gelen maktab مَكْتَب z "yazma yeri, yazıhane, okul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kataba كَتَبَ z "yazdı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mektup

Arapça ktb kökünden gelen maktūb مكتوب z "yazılmış, yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kataba كَتَبَ z "yazdı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mel mel

Türkiye Türkçesi melul melul "üzgün ve sessiz (bakmak)" deyiminden evrilmiştir.

melaike

Arapça mlk kökünden gelen malāˀik veya malāˀika(t) ملائكة z "melekler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malak ملك z sözcüğünün faˁāˀila(t) vezninde çoğuludur.

melal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ol cemāle kim zevāl irişe tez / ˁāşıḳa andan melāl irişe tez

Köken

Arapça mll kökünden gelen malāl ملال z "keder, üzüntü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malla مَلَّ z "bezdi, kederlendi" fiilinin faˁāl vezninde türevidir.

Ek açıklama

Hal-i pür-melal deyimi "keder dolu durum" anlamındadır.

Benzer sözcükler

hali pür melal

Bu maddeye gönderenler

melul (mel mel)


11.03.2018
melami

Arapça malāmī veya malāmatī ملامى/ملامتى z "ayıpçı, 9. yy'da Horasan'da doğan bir sufi hareketi ve bunun mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lwm kökünden gelen malāma(t) ملامة z "ayıplama, ayıp, rezil" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça lāma لَامَ z "ayıpladı, takbih etti" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

melamin

Fransızca ve İngilizce melamine "bir tür sentetik reçine" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Melamin "bir kimyasal kristal" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 J. Liebig, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Almanca Melam "sülfosiyanid amonyumun damıtılmasıyla elde edilen kimyasal madde" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1834 J. Liebig.)

melan(o)+

Fransızca mélano+ veya İngilizce melano+ "[bileşik adlarda] siyah" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mélas, melan- μέλας, μελαν- z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *melh₂- (*mel-) biçiminden evrilmiştir.

melanet

Arapça lˁn kökünden gelen malˁana(t) ملعنة z "lanetli yer veya şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعن z "lanetledi" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

melankoli

Fransızca mélancholie "kara sevda" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca melanχolía μελανχολία z "eski tıpta kara safranın artmasından ileri geldiği düşünülen hastalık, kara sevda" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca melanχolḗ μελανχολή z "kara safra" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mélas, melan- μέλας, μελαν- z "kara" ve Eski Yunanca χolḗ χολή z "safra" sözcüklerinin bileşiğidir.