meke

mehtap

Farsça māhtāb veya mahtāb ماهتاب/مهتاب z "ay ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça māh veya mah ماه/مه z "ay" ve Farsça tāb تاب z "kızma, ışık" sözcüklerinin bileşiğidir.

mehter

Farsça mihtar مهتر z "en büyük, üstün, rical, ekâbir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça mih veya mēh مه/ميه z "büyük" sözcüğünün kıyas halidir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen magh- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méǵh₂s (*méǵas) biçiminden evrilmiştir.

mekân

Arapça kwn kökünden gelen makān مكان z "varoluş, var olunan yer, konum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāna كون z "var idi" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mekanik

Fransızca mécanique "makinesel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mēχanikós μηχανικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mēχanē μηχανή z sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

mekanizma

Fransızca mécanisme "makina işleyişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *mēχanismós μηχανισμός z biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mēχanízō "aygıt kurmak" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

meke
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
meke: suda yaşar ördek nevincen bir cins kuş.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.


14.09.2013
mekik

Farsça makūk مكوك z "1. kayık, kano, 2. dokuma tezgâhının gidip gelen hareketli parçası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça makōk "kayık" sözcüğünden evrilmiştir.

mekkâre

Arapça kry kökünden gelen mukāri مكارٍ z "kiralayan, özellikle hayvan kiralayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karā "kiraladı" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mekruh

Arapça krh kökünden gelen makrūh مكروه z "nahoş, çirkin, iğrenç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kariha كَرِهَ z "iğrendi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meksefe

Arapça ks̠f kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *makṯafa(t) مكثفة z "kesifleştirici, yoğunlaştırıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaṯafa كثف z "kesif idi, yoğunlaştı" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mektep

Arapça ktb kökünden gelen maktab مَكْتَب z "yazma yeri, yazıhane, okul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kataba كَتَبَ z "yazdı" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.