mekanik

mehel

Arapça ḥll kökünden gelen maḥall "yer" sözcüğünden alıntıdır.

mehil

Arapça mhl kökünden gelen mahl مَهْل z "erteleme, mühlet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mahala مَهَلَ z "erteledi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

mehtap

Farsça māhtāb veya mahtāb ماهتاب/مهتاب z "ay ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça māh veya mah ماه/مه z "ay" ve Farsça tāb تاب z "kızma, ışık" sözcüklerinin bileşiğidir.

mehter

Farsça mihtar مهتر z "en büyük, üstün, rical, ekâbir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça mih veya mēh مه/ميه z "büyük" sözcüğünün kıyas halidir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen magh- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méǵh₂s (*méǵas) biçiminden evrilmiştir.

mekân

Arapça kwn kökünden gelen makān مكان z "varoluş, var olunan yer, konum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāna كون z "var idi" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

mekanik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Takvim-i Vekayi - gazete, 1833]
okunmakta olan mekanik taˁbīr olunan ilm-i cerr-i eskālin eşkālini

Köken

Fransızca mécanique "makinesel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen mēχanikós μηχανικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mēχanē μηχανή z sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için makine maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

biyomekanik, elektromekanik, fotomekanik

Bu maddeye gönderenler

mekanizma


26.06.2015
mekanizma

Fransızca mécanisme "makina işleyişi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan *mēχanismós μηχανισμός z biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mēχanízō "aygıt kurmak" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

meke

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mekik

Farsça makūk مكوك z "1. kayık, kano, 2. dokuma tezgâhının gidip gelen hareketli parçası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça makōk "kayık" sözcüğünden evrilmiştir.

mekkâre

Arapça kry kökünden gelen mukāri مكارٍ z "kiralayan, özellikle hayvan kiralayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karā "kiraladı" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

mekruh

Arapça krh kökünden gelen makrūh مكروه z "nahoş, çirkin, iğrenç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kariha كَرِهَ z "iğrendi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.