mehabet

megafon

Fr mégaphone ses yükseltici

megaloman

Fr mégalomane İng megalomaniac

megapol

Fr mégapole azmanşehir § EYun mégas μέγας zbüyük EYun pólis πόλις zkent

megaron

EYun mégaron μέγαρον zsaray, bir tür törensel zindan ≈ İbr məˁārā מְעָרָה z [#ˁwr] mağara

meğer

Fa magar مگر zdeğil ise, olmaya ki Fa ma agar مه أگر z

mehabet

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bunlaruŋ göŋlinde benüm mehābetüm çokdur

Ar mahāba(t) مهابة z [#hyb mafˁala(t) msd.] korkunçluk, heybet Ar hāba هَابَ zkorktu

 heybet


13.05.2015
mehaz

Ar maˀχaḏ مأخذ z [#aχḏ mafˁal iz/m.] bir şeyin alındığı yer, kaynak Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı, ahzetti

mehdi

Ar mahdi مَهْدٕ z [#hdy mafˁūl mef.] 1. yol gösterilmiş olan, doğru yola giden, 2. İslam inancında kıyametten önce gelecek olan önder Ar hadā هَدَا zyol gösterdi, kılavuz oldu

mehel

Ar maḥall [#ḥll mafˁal iz/m.] yer

mehil

Ar mahl مَهْل z [#mhl faˁl msd.] erteleme, mühlet Ar mahala مَهَلَ zerteledi

mehtap

Fa māhtāb/mahtāb ماهتاب/مهتاب zay ışığı § Fa māh/mah ماه/مه zay Fa tāb تاب zkızma, ışık