mefruşat

medyum

Yeni Latince medium "ruh çağırmada aracı olan kimse" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Emanuel Swedenborg İsv. teosofist (1688-1772).) Latince sözcük Latince medium "aradaki şey, araç, aracı" sözcüğünden alıntıdır.

medyun

Arapça dyn kökünden gelen madyūn مديون z "borçlanan, borçlu" sözcüğünden alıntıdır.

mefhum

Arapça fhm kökünden gelen mafhūm مَفهوم z "anlaşılan, fehmedilen, anlam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mefkûre

Arapça fkr kökünden gelen mafkūr مفكور z "düşünülen, düşünce" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça fakara فَكَرَ z "düşündü, fikir yürüttü" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mefluç

Arapça flc kökünden gelen maflūc مفلوج z "felç geçiren, felçli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falica فلج z "felç oldu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mefruşat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mefrūş: Expansus, stratus [yayılmış, serilmiş] & stratum [yaygı] Yeni Osmanlıca: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
mefrūşāt: Döşeme.

Köken

Arapça frş kökünden gelen mafrūş مفروش z "1. yayılmış ya da serilmiş, 2. yaygı, kilim, döşek" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça faraşa فرش z "yaydı, (örtü veya yatak) serdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır. Bu sözcük Arapça firāş veya farşa(t) فراش/فرشة z "yatak, döşek, yaygı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pərāsā פרסא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

mefruşatçı

Bu maddeye gönderenler

faraş, ferisi, müstefreşe, tefriş


04.09.2014
mefruz

Arapça frḍ kökünden gelen mafrūḍ مفروض z "farz kılınmış, farz kabul edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḍa فَرَضَ z "gerektirdi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meftun

Arapça ftn kökünden gelen maftūn مفتون z "yanmış, baştan çıkmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatana فَتَنَ z "yaktı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meful

Arapça fˁl kökünden gelen mafˁūl مفعول z "edilen, edilgen, pasif" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فَعَلَ z "etti, eyledi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mega+

Fransızca méga+ veya mégalo+ veya İngilizce mega+ veya megalo+ "[bileşik adlarda] 1. büyük, 2. bir ölçü biriminin milyon katı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mégas veya megálos μέγας/μεγάλος z "büyük" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méǵh₂s (*méǵas) biçiminden evrilmiştir.

megafon

Fransızca mégaphone "ses yükseltici" sözcüğünden alıntıdır.