medyatik

meditasyon

İngilizce meditation "tefekkür, derin düşünce" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince meditatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince meditari "derin düşünmek, kaygılanmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince mederi, medit- "ilgilenmek, kaygılanmak, endişe etmek" fiilinden türetilmiştir.

medium

İngilizce medium "orta boy, vasat (sıfat), aracı, vasıta (isim)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince medium "ortada olan şey, aracı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince medius "orta, ara (sıfat)" sözcüğünün nötrüdür.

medrese

Arapça drs kökünden gelen madrasa(t) مدرسة z "ders yeri, okul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darasa درس z "öğrendi, ders gördü" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

medüz

Fransızca méduse "denizanası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca Medoúsa μεδούσα z "mitolojide yılan saçlı tanrıça" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca médō μέδω z "gözkulak olmak, yol göstermek, vesayet etmek, kayırmak" fiilinden +ousa ekiyle türetilmiştir.

medya

İngilizce media "araçlar, özellikle basın ve yayın araçları" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince media "araçlar, aracılar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince medium "aradaki şey, araç" sözcüğünün çoğuludur.

medyatik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"basın ve televizyonda tanınmış" [ Milliyet - gazete, 1992]
Medyatik (tanınmış) isimlerin siyasi partilere transferine seçmen nasıl bakar?

Köken

Türkiye Türkçesi medya sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için medya maddesine bakınız.

Ek açıklama

Sosyetik sözcüğünden analoji yoluyla türetilmiş Türkçe sözcüktür. Başka dilden alıntı değildir.


13.01.2015
medyum

Yeni Latince medium "ruh çağırmada aracı olan kimse" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Emanuel Swedenborg İsv. teosofist (1688-1772).) Latince sözcük Latince medium "aradaki şey, araç, aracı" sözcüğünden alıntıdır.

medyun

Arapça dyn kökünden gelen madyūn مديون z "borçlanan, borçlu" sözcüğünden alıntıdır.

mefhum

Arapça fhm kökünden gelen mafhūm مَفهوم z "anlaşılan, fehmedilen, anlam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mefkûre

Arapça fkr kökünden gelen mafkūr مفكور z "düşünülen, düşünce" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça fakara فَكَرَ z "düşündü, fikir yürüttü" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mefluç

Arapça flc kökünden gelen maflūc مفلوج z "felç geçiren, felçli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falica فلج z "felç oldu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.