medeni

meç1

Bul meç меч zkılıç

meç2

Fr mèche fitil, saç tutamı << OLat micca lamba fitili

meçhul

Ar machūl مجهول z [#chl mafˁūl mef.] bilinmeyen Ar cahala جَهَلَ zbilmedi

medar

Ar madār مَدار z [#dwr mafˁal msd.] 1. döngü, yörünge, 2. etrafında dönülen şey, eksen, 3. dönülen yer, göz çukuru Ar dāra دَارَ zdöndü

meddah

Ar maddāḥ مدّاح z [#mdh faˁˁāl mesl.] medhedici, övgü düzen Ar madaḥa مَدَح zövdü

medeni

KTü: "Medine'ye ait, Medineli" [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
"Medineli" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
medenī: Medinensis "... uygar, Fr. civilisé karşılığı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
medenī: (...) ehlī, me'nūs

Ar madanī مدنى z [#mdn nsb.] kentli, özellikle Medine'li Ar madīna(t) مدينة zkent, devlet

 medine

Not: Arapça sözcük sadece "Medine'li" anlamında kullanılır. Osmanlı modernleşmesinin ana kavramlarından olan medeniyet ve temeddün, Fr civilisation karşılığı olarak 19. yy'da dolaşıma girmiştir. Karş. Fr civil "uygar" < Lat civilis "kentli, kentsel". Ayrıca karş. EYun politikós < pólis "kent, devlet".

Benzer sözcükler: medeni kanun, medenileşmek, medenilik

Bu maddeye gönderenler: medeniyet


22.09.2020
medeniyet

Ar madanī مدنى zşehirli +īya(t)2

medet

Ar madad مَدَد z [#mdd faˁal msd.] el uzatma, yardım Ar madda مَدَّ zuzadı

medfun

Ar madfūn مدفون z [#dfn mafˁūl mef.] gömülmüş Ar dafana دفن zgömdü

medhal

Ar madχal مَدْخَل z [#dχl mafˁal iz/m.] 1. giriş, dahil olma (masdar), 2. giriş yeri, kapı (ismi mekân) Ar daχala دَخَلَ zgirdi

medikal

Fr médical tıbbî Lat medicus hekim +al° Lat mederi ilgilenmek, kaygılanmak, tedavi etmek +ic° << HAvr *med- gerekeni yapmak