meşime

meşgul

Arapça şġl kökünden gelen maşġūl مشغول z "(bir işle) uğraşan, etkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaġala شغل z "meşgul oldu, uğraştı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meşhet

Arapça şhd kökünden gelen maşhad مشهد z "bir şeye tanıklık etmek için toplanan halk, cenaze töreni, şehitlik, mezar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahada شَهَدَ z "şehit oldu, şahit oldu" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

meşhur

Arapça şhr kökünden gelen maşhūr مشهور z "belli, tanınmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahara شَهَرَ z "belirdi, tanındı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meşhut

Arapça şhd kökünden gelen maşhūd مشهود z "tanık olunmuş, şahitli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شهد z "tanık oldu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meşihat

Arapça şyχ kökünden gelen maşīχa(t) مشيخة z "yaşlılar, şeyhler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şayχ شيخ z sözcüğünün mafˁīla(t) vezninde çoğuludur.

meşime
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
meşīme dirler bir kavuk gibi nesne olur, oğlan anuŋ içindedür

Köken

Arapça şym kökünden gelen maşīma(t) مشيمة z "cenini saran torba, plasenta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāma شَامَ z "korudu, sakladı" fiilinin mafˁila(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.


25.08.2015
meşin

Farsça mēşīn ميشين z "koyun derisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça mēş ميش z "koyun, koç" sözcüğünden +īn ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen meşá, miş- मेष z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

meşk1

Arapça mşḳ kökünden gelen maşḳ مشق z "1. ayrık yazı ile yazma, 2. yazı temrini, egzersiz" sözcüğünden alıntıdır.

meşk2

Farsça maşk مشك z "deriden yapılmış tulum" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Süryanice maşkā ܡܫܟܐ z "deri" sözcüğü ile eş kökenlidir.

meşkûk

Arapça şkk kökünden gelen maşkūk "şüpheli, kuşkulu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakka شكّ z "kuşkulandı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meşrep

Arapça şrb kökünden gelen maşrab مَشْرَب z "1. içme, 2. içme yeri, çeşme başı, 3. [mec.] bir görüş veya eğilimde olanların toplandığı yer, 4. eğilim, mezhep, fikir akımı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şurb شَرَبَ z "içme" sözcüğü ile eş kökenlidir.