meşhut

cürmümeşhut

Ar curmi maşhūd جرم المشهود zgörgü tanığı olan suç § Ar curm جرم zsuç Ar maşhūd مشهود z [#şhd mafˁūl mef.] şahit olunan

meşhut

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]

Ar maşhūd مشهود z [#şhd mafˁūl mef.] tanık olunmuş, şahitli Ar şahida شهد ztanık oldu

 şehadet


02.09.2017