meşhur

meşcere

Arapça şcr kökünden gelen maşcara(t) مَشجرة z "ağaçlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şacar شَجَر z "ağaç" sözcüğünün mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

meşe

Farsça bīşa veya mīşe بيشه z "çalılık, yaban yer, orman" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vēşag sözcüğünden evrilmiştir.

meşgale

Arapça şġl kökünden gelen maşġala(t) مشغلة z "uğraşı, etkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaġala شغل z "meşgul oldu, uğraştı, bir boşluğu veya alanı veya makamı işgal etti" fiilinin mafˁala(t) vezninde masdarıdır.

meşgul

Arapça şġl kökünden gelen maşġūl مشغول z "(bir işle) uğraşan, etkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaġala شغل z "meşgul oldu, uğraştı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meşhet

Arapça şhd kökünden gelen maşhad مشهد z "bir şeye tanıklık etmek için toplanan halk, cenaze töreni, şehitlik, mezar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahada شَهَدَ z "şehit oldu, şahit oldu" fiilinin mafˁal vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

meşhur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
ol maşhūr-turur anlar arasında = ol bilinmiş-turur anlar arasında [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
şeyχ çün bu zünnārı bağladı bile / küfri meşhūr oldı şehre vü ile

Köken

Arapça şhr kökünden gelen maşhūr مشهور z "belli, tanınmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahara شَهَرَ z "belirdi, tanındı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için şöhret maddesine bakınız.


22.09.2017
meşhut

Arapça şhd kökünden gelen maşhūd مشهود z "tanık olunmuş, şahitli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شهد z "tanık oldu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meşihat

Arapça şyχ kökünden gelen maşīχa(t) مشيخة z "yaşlılar, şeyhler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şayχ شيخ z sözcüğünün mafˁīla(t) vezninde çoğuludur.

meşime

Arapça şym kökünden gelen maşīma(t) مشيمة z "cenini saran torba, plasenta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāma شَامَ z "korudu, sakladı" fiilinin mafˁila(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

meşin

Farsça mēşīn ميشين z "koyun derisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça mēş ميش z "koyun, koç" sözcüğünden +īn ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen meşá, miş- मेष z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

meşk1

Arapça mşḳ kökünden gelen maşḳ مشق z "1. ayrık yazı ile yazma, 2. yazı temrini, egzersiz" sözcüğünden alıntıdır.