meçhul

mecruh

Arapça crḥ kökünden gelen macrūḥ مجروح z "yaralı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caraḥa جَرَحَ z "yaraladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mecusi

Arapça macūsī مجوسى z "Zerdüşt dinine ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice məgūşī מגושי z "Zerdüşt rahibi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça maguş "muhterem kimse, din büyüğü, rahip" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *megʰ- "gücü olmak, muktedir olmak" kökünden türetilmiştir.

meczup

Arapça cḏb kökünden gelen macḏūb مجذوب z "1. cezb edilen, çekilen, 2. cezbeye kapılmış, deli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça caḏaba جَذَبَ z "çekti" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

meç1

Bulgarca meç меч z "kılıç" sözcüğünden alıntıdır.

meç2

Fransızca mèche "fitil, saç tutamı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince micca "lamba fitili" sözcüğünden evrilmiştir.

meçhul
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Lugat-i Halimi, 1477]
end [Fa.]: Nice maˁnāsına ism gelür ki mechûl ˁadedden [bilinmeyen sayıdan] ˁibāretdür.

Köken

Arapça chl kökünden gelen machūl مجهول z "bilinmeyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahala جَهَلَ z "bilmedi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için cehalet maddesine bakınız.


18.09.2017
medar

Arapça dwr kökünden gelen madār مَدار z "1. döngü, yörünge, 2. etrafında dönülen şey, eksen, 3. dönülen yer, göz çukuru" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دَارَ z "döndü" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

meddah

Arapça mdh kökünden gelen maddāḥ مدّاح z "medhedici, övgü düzen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madaḥa مَدَح z "övdü" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

medeni

Arapça mdn kökünden gelen madanī مدنى z "kentli, özellikle Medine'li" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madīna(t) مدينة z "kent, devlet" sözcüğünün nisbet halidir.

medeniyet

Arapça madanī مدنى z "şehirli" sözcüğünden +īya(t)2 ekiyle türetilmiştir.

medet

Arapça mdd kökünden gelen madad مَدَد z "el uzatma, yardım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madda مَدَّ z "uzadı" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.