mayi

maydanoz

Arapça aynı anlama gelen maḳdanus veya maˁdanus مقدنس/معدنس z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca makedonísion μακεδονίσιον z "makedonya otu, maydanoz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Makēdonía "Makedonya" özel adından türetilmiştir.

mayhoş

Farsça māya-χʷoş مايه خوش z "maya tatlısı, ekşi tatlı" sözcüğünden alıntıdır.

mayın

İngilizce mine "maden ocağı, lağım, yeraltına gömülen patlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince mina "maden ocağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.

mayıs

Orta Yunanca Máios μάιος z "ay adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Maius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Maia "Büyük Hanım, Mayıs başında bayramı kutlanan Roma tanrıçası" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *mag-ia biçiminden türetilmiştir.

mayış|mak

Eski Türkçe mayış- "gevşemek, kendinden geçmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen mayıl- fiili ile eş kökenlidir.

mayi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"sulu, su gibi" [ Daî, Nevhatü'l-Uşşak, 1647]
[ Meninski, Thesaurus, 1680]
māyıˁ: Fluidus, liquidus.

Köken

Arapça myˁ kökünden gelen māīˁ مايع z "sıvı, akışkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māˁa ماع z "aktı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Ek açıklama

Arapça sözcük muhtemelen "su" ile alakalı olduğu halde, yapıca ilgisi muğlaktır.


03.12.2014
maymun

Arapça māymūn مايمون z "malum hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ymn kökünden gelen maymūn ميمون z "mutlu, mesut" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Arapça yamīn "sağ el" sözcüğünün mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mayna

Venedikçe maina! "indir! (yelken indirme komutu)" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe mainàr "yelken indirmek [İtalyanca ammainare]" fiilinden türetilmiştir.

mayo

Fransızca maillot "1. bebek kundağı, 2. vücudu sıkıca saran giysi, tulum, 3. yüzme giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maille "1. zincir baklası, örgüde punt, 2. zincir şeklinde zırh, örgü, ağ" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince macula "leke, benek" sözcüğünden evrilmiştir.

mayonez

Fransızca mayonnaise "yumurta ve zeytinyağı ile yapılan bir sos" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca yazılı örneği bulunmayan *mahonnaise sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Port-Mahon "Menorca adasında bir liman" özel adından türetilmiştir.

mayoz

Fransızca méiose veya İngilizce maiosis veya meiosis "kromozom birleşmesi yoluyla hücre çoğalması" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1905 Farmer & Moore, İng biyologlar.) Bu sözcük Eski Yunanca meíōsis μείωσις z "azalma, eksilme" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca meíōn µείων z "daha az, eksik" sözcüğünden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mei̯-² "küçük, az" sözcüğünün kıyas halidir.