maya

maveraünnehir

Arapça māwarāu'n-nahr "1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania" sözcüğünden alıntıdır.

mavi

Arapça māˀī veya māwī ماوى z "su gibi, su rengi, mavi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwh kökünden gelen māˀ ماء z "su" sözcüğünün nisbet halidir.

mavna

Arapça maˁūna معونة z "(Mısır lehçesinde) bir tür geniş gövdeli tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mavra

Yeni Yunanca mávros μαύρος z "kara, koyu renk, esmer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca amaurós αμαυρός z "karanlık" sözcüğünden evrilmiştir.

mavzer

Mauser "silah markası" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Paul von Mauser "Alman mucit ve sanayici (1838-1914)" özel adından türetilmiştir.

maya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
törütürde birse bayat ök köŋül / tükel māya buldu biligke oġul [yaratırken verse Allah akıl ve gönül, bilgiye mükemmel sermaye buldu o çocuk]

Köken

Farsça māye مايه z "öz, hammadde, maya, sermaye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça mādag "madde, hammadde" sözcüğünden evrilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

mayhoş, sermaye


14.11.2019
mayasıl

Arapça syl kökünden gelen mā yasīl ما يسيل z "akan şey, akıntı" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça sāla سال z "aktı" fiilinden türetilmiştir.

maydanoz

Arapça aynı anlama gelen maḳdanus veya maˁdanus مقدنس/معدنس z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca makedonísion μακεδονίσιον z "makedonya otu, maydanoz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Makēdonía "Makedonya" özel adından türetilmiştir.

mayhoş

Farsça māya-χʷoş مايه خوش z "maya tatlısı, ekşi tatlı" sözcüğünden alıntıdır.

mayın

İngilizce mine "maden ocağı, lağım, yeraltına gömülen patlayıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince mina "maden ocağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntıdır.

mayıs

Orta Yunanca Máios μάιος z "ay adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Maius sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Maia "Büyük Hanım, Mayıs başında bayramı kutlanan Roma tanrıçası" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *mag-ia biçiminden türetilmiştir.