mavra

maval

Arapça mwl kökünden gelen mawwāl موّال z "şarkı söyleyerek dolaşan dilenci, dilenci şarkısı" sözcüğünden alıntıdır.

mavera

Arapça mā warāˀ ما وراء z "ardında veya ötesinde olan" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça wry kökünden gelen warāˀ وراء z "öte, ard, arka (edat)" sözcüğünden türetilmiştir.

maveraünnehir

Arapça māwarāu'n-nahr "1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania" sözcüğünden alıntıdır.

mavi

Arapça māˀī veya māwī ماوى z "su gibi, su rengi, mavi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwh kökünden gelen māˀ ماء z "su" sözcüğünün nisbet halidir.

mavna

Arapça maˁūna معونة z "(Mısır lehçesinde) bir tür geniş gövdeli tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mavra
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
mavro: Rumcadan, zenci. "(argo)" [ Mehmet Arslan (der.), Argo Kitabı, 1933]
mavra: eğlence, gevezelik

Köken

Yunanca mávros μαύρος z "kara, koyu renk, esmer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca amaurós αμαυρός z "karanlık" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Güncel argo anlamı muhtemelen “birinin esmerliğiyle alay ederek eğlenmek” eyleminden türemiştir. İngilizce moor "kara derili, Arap" Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır.


04.09.2018
mavzer

Mauser "silah markası" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Paul von Mauser "Alman mucit ve sanayici (1838-1914)" özel adından türetilmiştir.

maya

Farsça māye مايه z "öz, hammadde, maya, sermaye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça mādag "madde, hammadde" sözcüğünden evrilmiştir.

mayasıl

Arapça syl kökünden gelen mā yasīl ما يسيل z "akan şey, akıntı" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça sāla سال z "aktı" fiilinden türetilmiştir.

maydanoz

Arapça aynı anlama gelen maḳdanus veya maˁdanus مقدنس/معدنس z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca makedonísion μακεδονίσιον z "makedonya otu, maydanoz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Makēdonía "Makedonya" özel adından türetilmiştir.

mayhoş

Farsça māya-χʷoş مايه خوش z "maya tatlısı, ekşi tatlı" sözcüğünden alıntıdır.