mavra

maval

Ar mawwāl موّال z [#mwl faˁˁāl mesl.] şarkı söyleyerek dolaşan dilenci, dilenci şarkısı

mavera

Ar mā warāˀ ما وراء zardında veya ötesinde olan Ar warāˀ وراء z [#wry] öte, ard, arka (edat)

maveraünnehir

Ar māwarāu'n-nahr 1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania

mavi

Ar māˀī/māwī ماوى z [nsb.] su gibi, su rengi, mavi Ar māˀ ماء z [#mwh] su

mavna

≈ Ar maˁūna معونة z(Mısır lehçesinde) bir tür geniş gövdeli tekne ?

mavra

[ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
mavro: Rumcadan, zenci. "(argo)" [ Mehmet Arslan (der.), Argo Kitabı, 1933]
mavra: eğlence, gevezelik

Yun mávros μαύρος zkara, koyu renk, esmer << EYun amaurós αμαυρός zkaranlık

Not: Güncel argo anlamı muhtemelen “birinin esmerliğiyle alay ederek eğlenmek” eyleminden türemiştir. İng moor "kara derili, Arap" Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır.


04.09.2018
mavzer

marka Mauser silah markası öz Paul von Mauser Alman mucit ve sanayici (1838-1914)

maya

Fa māye مايه zöz, hammadde, maya, sermaye << OFa mādag madde, hammadde

mayasıl

Ar mā yasīl ما يسيل z [#syl] akan şey, akıntı Ar sāla سال zaktı

maydanoz

Ar maḳdanus/maˁdanus مقدنس/معدنس z [q.] a.a. OYun makedonísion μακεδονίσιον zmakedonya otu, maydanoz öz Makēdonía Makedonya

mayhoş

Fa māya-χʷoş مايه خوش zmaya tatlısı, ekşi tatlı