mavi

matuf

Arapça ˁṭf kökünden gelen maˁṭūf معطوف z "1. eğilen, dönen, 2. gramerde tamlanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭafa عطف z "eğildi, yöneldi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

maun

Fransızca mahogon veya İngilizce mahogany "tropik Amerika'ya özgü bir ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca aynı anlama gelen magon veya mahogon sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde maga sözcüğünden alıntıdır.

maval

Arapça mwl kökünden gelen mawwāl موّال z "şarkı söyleyerek dolaşan dilenci, dilenci şarkısı" sözcüğünden alıntıdır.

mavera

Arapça mā warāˀ ما وراء z "ardında veya ötesinde olan" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça wry kökünden gelen warāˀ وراء z "öte, ard, arka (edat)" sözcüğünden türetilmiştir.

maveraünnehir

Arapça māwarāu'n-nahr "1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania" sözcüğünden alıntıdır.

mavi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
mauí: turchino chiaro [açık türkuvaz rengi] [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
ābī: Reng-i maˁrūf ki Arabī tabirle Türkīde māˀī ve amme māvī dedikleridir.

Köken

Arapça māˀī veya māwī ماوى z "su gibi, su rengi, mavi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwh kökünden gelen māˀ ماء z "su" sözcüğünün nisbet halidir.

Ek açıklama

Daha önce kullanılan Türkçe gök ve gökçe, Farsça kebūd ve Arapça azraḳ yerine 18. yy'a doğru yaygınlık kazanan bir renk deyimidir.

Benzer sözcükler

masmavi, mavi yolculuk, mavileşmek, mavili, maviş

Bu maddeye gönderenler

mim1


10.09.2020
mavna

Arapça maˁūna معونة z "(Mısır lehçesinde) bir tür geniş gövdeli tekne" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

mavra

Yeni Yunanca mávros μαύρος z "kara, koyu renk, esmer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca amaurós αμαυρός z "karanlık" sözcüğünden evrilmiştir.

mavzer

Mauser "silah markası" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük Paul von Mauser "Alman mucit ve sanayici (1838-1914)" özel adından türetilmiştir.

maya

Farsça māye مايه z "öz, hammadde, maya, sermaye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça mādag "madde, hammadde" sözcüğünden evrilmiştir.

mayasıl

Arapça syl kökünden gelen mā yasīl ما يسيل z "akan şey, akıntı" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça sāla سال z "aktı" fiilinden türetilmiştir.