matuf

matriarkal

Fransızca matriarcal "anaerkil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mater "ana" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méh₂tēr (*mā́tēr) biçiminden evrilmiştir.

matriks

Yeni Latince matrix "içi boş kalıp, matematikte matriks" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince matrix, matric- "rahim" sözcüğünden alıntıdır.

matris

Fransızca matrice sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince matrix "rahim" sözcüğünden alıntıdır.

matruş

Arapça yazılı örneği bulunmayan *matrūş متروش z "tıraş edilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça tarāş تراش z "tıraş" sözcüğünün mafˁūl vezninde türevidir.

matruşka

Rusça matryoşka матрёшка z "içiçe geçen Rus bebekleri" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça Matryona Матрёна z "bir kadın adı" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince matrona "hanımefendi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *méh₂tēr (*mā́tēr) "anne" biçiminden türetilmiştir. Latince biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *méh₂tēr (*mā́tēr) biçiminden evrilmiştir.

matuf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ˁınān-i ˁazm-i hümāyūnleri refˁı savbine maˁṭūf oldı [padişahın azminin dizginleri, onun giderilmesi cihetine yöneldi]

Köken

Arapça ˁṭf kökünden gelen maˁṭūf معطوف z "1. eğilen, dönen, 2. gramerde tamlanan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭafa عطف z "eğildi, yöneldi" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için atıf maddesine bakınız.


05.11.2014
maun

Fransızca mahogon veya İngilizce mahogany "tropik Amerika'ya özgü bir ağaç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca aynı anlama gelen magon veya mahogon sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde maga sözcüğünden alıntıdır.

maval

Arapça mwl kökünden gelen mawwāl موّال z "şarkı söyleyerek dolaşan dilenci, dilenci şarkısı" sözcüğünden alıntıdır.

mavera

Arapça mā warāˀ ما وراء z "ardında veya ötesinde olan" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça wry kökünden gelen warāˀ وراء z "öte, ard, arka (edat)" sözcüğünden türetilmiştir.

maveraünnehir

Arapça māwarāu'n-nahr "1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania" sözcüğünden alıntıdır.

mavi

Arapça māˀī veya māwī ماوى z "su gibi, su rengi, mavi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwh kökünden gelen māˀ ماء z "su" sözcüğünün nisbet halidir.