matruşka

matrak

Ar miṭrāḳ مطراق z [#ṭrḳ mifˁāl ia.] davul tokmağı, hallaç değneği Ar ṭaraḳa طرق zdövdü, davul çaldı

matriarkal

Fr matriarcal anaerkil Lat mater ana << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.

matriks

YLat matrix içi boş kalıp, matematikte matriks Lat matrix, matric- rahim

matris

Fr matrice YLat matrix rahim

matruş

Ar *matrūş متروش z [mafˁūl ] tıraş edilmiş Fa tarāş تراش ztıraş

matruşka

[ Milliyet - gazete, 1988]
ağabeyinin hiç yanından ayırmadığı oyuncak bebekleri (matruşka), Koray Düzgören'e gösteriyor.

Rus matryoşka матрёшка z [küç.] içiçe geçen Rus bebekleri Rus Matryona Матрёна zbir kadın adı Lat matrona hanımefendi Lat *méh₂tēr (*mā́tēr) anne << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.

 mader

Not: İlk Rus matruşka bebekleri 1890'da Vasily Zvyozdoçkin tarafından imal edilerek Paris Dünya Sergisi'nde satışa sunuldu.


05.02.2018
matuf

Ar maˁṭūf معطوف z [#ˁṭf mafˁūl mef.] 1. eğilen, dönen, 2. gramerde tamlanan Ar ˁaṭafa عطف zeğildi, yöneldi

maun

Fr mahogon İng mahogany tropik Amerika'ya özgü bir ağaç İsp magon/mahogon a.a. Karib maga

maval

Ar mawwāl موّال z [#mwl faˁˁāl mesl.] şarkı söyleyerek dolaşan dilenci, dilenci şarkısı

mavera

Ar mā warāˀ ما وراء zardında veya ötesinde olan Ar warāˀ وراء z [#wry] öte, ard, arka (edat)

maveraünnehir

Ar māwarāu'n-nahr 1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania