matriarkal

matla

Ar maṭlaˁ مَطْلَع z [#ṭlˁ mafˁal iz/m.] 1. doğum yeri, doğu, yıldızların ve güneşin doğum yeri, 2. şiirde gazelin ilk mısraı Ar ṭalaˁa طَلَعَ zdoğdu, belirdi

matlup

Ar maṭlūb مطلوب z [#ṭlb mafˁūl mef.] istenen, talep edilen, dilek Ar ṭalaba istedi, talep etti

matmazel

Fr mademoiselle genç hanımefendi Fr demoiselle genç kız << OLat dominicella [küç.] bayancık Lat domina ev sahibesi, hanım +ell°

matrah

Ar maṭraḥ مَطْرَح z [#ṭrḥ mafˁal msd.] 1. atılan şey, atkı, atış, 2. yere serilen yaygı veya minder Ar ṭaraḥa طَرَحَ zattı, çıkardı

matrak

Ar miṭrāḳ مطراق z [#ṭrḳ mifˁāl ia.] davul tokmağı, hallaç değneği Ar ṭaraḳa طرق zdövdü, davul çaldı

matriarkal

[ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1944]
matriarkal

Fr matriarcal anaerkil Lat mater ana << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.

 mader, +ark


14.08.2017
matriks

YLat matrix içi boş kalıp, matematikte matriks Lat matrix, matric- rahim

matris

Fr matrice YLat matrix rahim

matruş

Ar *matrūş متروش z [mafˁūl ] tıraş edilmiş Fa tarāş تراش ztıraş

matruşka

Rus matryoşka матрёшка z [küç.] içiçe geçen Rus bebekleri Rus Matryona Матрёна zbir kadın adı Lat matrona hanımefendi Lat *méh₂tēr (*mā́tēr) anne << HAvr *méh₂tēr (*mā́tēr) a.a.

matuf

Ar maˁṭūf معطوف z [#ˁṭf mafˁūl mef.] 1. eğilen, dönen, 2. gramerde tamlanan Ar ˁaṭafa عطف zeğildi, yöneldi