mat3

maşrapa

Arapça şrb kökünden gelen mişraba(t) مشربة z "su içme aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraba شَرَبَ z "içti" fiilinin mifˁala(t) vezninde alet adııdır.

maşrık

Arapça şrḳ kökünden gelen maşriḳ مشرق z "güneşin doğduğu yer, doğu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaraḳa شرق z "(güneş) doğdu" fiilinin mafˁil vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

maşuk

Arapça ˁşḳ kökünden gelen maˁşūḳ معشوق z "sevilen kimse, sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaşiḳa عشق z "aşık oldu" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.

mat1

Arapça ve Farsça māt مات z "satranç deyimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwt kökünden gelen māta مات z "öldü" fiilinden türetilmiştir.

mat2

Fransızca mat "boğuk, zayıf, parıltısız, parlak olmayan renk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen mattus sözcüğünden alıntıdır.

mat3
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2000]
mat: uyku tulumunu dolayısıyla da vücut ısısını yerinkinden bir miktar izole etmek amacıyla ve rahatlık getirmesi açısından uyku tulumunun altına serilir.

Köken

İngilizce mat "yer yaygısı, şilte" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen matte sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan natta veya *matta "yaygı" sözcüğünden evrilmiştir.


25.08.2017
matador

İspanyolca matador "1. öldüren, 2. boğa güreşinde hayvana son darbeyi vuran kişi" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca matar "öldürmek" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Arapça māt مات z "ölüm" sözcüğünden alıntıdır.

matah

Arapça matāˁ متاع z "ticari eşya" sözcüğünden alıntıdır.

matara

Arapça maṭara(t) مطرة z "1. su tulumu, 2. bir sıvı ölçeği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nṭr kökünden gelen maṭartā מַטַרְתָא z "kese, özellikle para kesesi, cüzdan; zindan" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Fraenkel, Die Aram. Fremdwörter im Arabischen sf. 209, Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 770.)

matbaa

Arapça ṭbˁ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *maṭbaˁa(t) مطبعة z "tab etme yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭbˁ kökünden gelen ṭabaˁa طبع z "damga bastı" fiilinin mafˁala(t) vezninde ismi zaman ve mekânıdır.

matbu

Arapça ṭbˁ kökünden gelen maṭbūˁ مطبوع z "damgalanmış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabaˁa طبع z "damgaladı" fiilinin mafˁūl vezninde edilgen fiil sıfatııdır.