mastektomi

mason

Fransızca maçon veya franc-maçon "1. duvarcı, 2. spekülatif masonluk mesleğine mensup kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince machion "duvar işçisi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *makjōn "yapmak, harç veya hamur karmak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meh₂ḱ- (*māḱ-) "yoğurmak, şekil vermek, yapmak" biçiminden evrilmiştir.

masör

Fransızca masseur "masaj yapan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca masser "masaj yapmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

masraf

Arapça ṣrf kökünden gelen maṣraf مصرف z "harcama, gider" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarafa "harcadı" fiilinin mafˁal vezninde masdarıdır.

mass

Arapça mṣṣ kökünden gelen maṣṣ مصّ z "hafifçe emme, soğurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṣṣa مصّ z "emdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

mastar

Arapça sṭr kökünden gelen misṭar مسطر z "çizgi çizme aleti, cetvel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭr سطر z "düz çizgi" sözcüğünün mifˁal vezninde alet adııdır.

mastektomi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1983]
meme alınıp (mastektomi) lenf bezleri de temizlendikten sonra

Köken

İngilizce mastectomy "memenin cerrahi işlemle alınması" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 Stedman, Amer. tabip.) İngilizce sözcük Eski Yunanca mastós µαστός z "meme" ve Eski Yunanca ektomía "kesip çıkarma" sözcüklerinin bileşiğidir.

Bu maddeye gönderenler

mastodon


05.01.2016
master

İngilizce master "1. egemen, usta, efendi, 2. akademik bir rütbe, 3. kopyası çıkartılan asıl" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca maistre "rütbece üstün kimse, efendi, usta" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince magister "«daha büyük», rütbece üstün kimse, efendi, usta" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince magnus "büyük" sözcüğünün kıyas halidir.

mastı

İtalyanca mastino "kısa bacaklı av köpeği" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince mansuetinus "evcil, alıştırılmış" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince mansuescere "evcilleştirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince manus "el" ve Latince suescere, suet- "alışmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

mastika

Yeni Yunanca mastíχi μαστίχη z "sakız, sakız bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mastiχḗ μαστιχή z "menengiç zamkı veya sakız" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca masáomai μασάομαι z "çiğnemek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mendʰ- biçiminden evrilmiştir.

mastodon

İngilizce mastodon veya Fransızca mastodonte "«meme-dişli», file benzer nesli tükenmiş hayvan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1806 Georges Cuvier, Fr. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca mastós "meme" ve Eski Yunanca odoús, odónt- ὀδούς, ὀδοντ- z "diş" sözcüklerinin bileşiğidir.

mastor

Yeni Yunanca mastōr μαστώρ z "usta, üstad" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince aynı anlama gelen magister sözcüğünden alıntıdır.