maskara1

mascarpone

İt mascarpone bir tür yağsız ve tuzsuz peynir İt mascarpa/mascherpa çökelek (Lombardiya lehçesi) +on ?

masdar

Ar maṣdar مصدر z [#ṣdr mafˁal iz/m.] 1. bir şeyin çıktığı yer, kaynak, köken, model, 2. fiil mastarı Ar ṣadara صَدَرَ zöne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı

maserasyon

Fr macération 1. suda bırakarak yumuşatma, 2. tıpta ıslaklık nedeniyle oluşan doku bozulması, rahimde ölen embriyonun uğradığı bozulma Lat maceratio a.a. Lat macerare suda yumuşatmak +(t)ion

masif

Fr massif kütle, kütlevî; som (ahşap) Fr masse kütle +(t)iv° << Lat massa yığın, öbek, kütle

masiva

Ar mā siwāˀ ما سواء zgayrısı, bir şeyden gayrı olanların tümü Ar siwāˀ سواء z [#swy] gayrı, diğer ≈? Ar sawāˀ سواء zeşit, eşdeğer, bedel

maskara1

"soytarı" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
masχara ḳıldı şāˁir [ Codex Cumanicus, 1303]
jugularius - Tr: oinči [oyuncu] vel maskara "... maske" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
bir gūne nikāblu masχara küllāhlar geyüp hemān gözleri görünür

Ar masχara(t) مسخرة z [#sχr mafˁala(t) iz/m.] 1. şaklabanlık, karnaval, 2. soytarı Ar saχira سَخِرَ zgüldü, şaklabanlık yaptı, alay etti

Benzer sözcükler: maskaralık

Bu maddeye gönderenler: maskara2, maske, teshir


18.06.2015
maskara2

Fr/İng mascara kozmetikte yüz boyası İt maschera maske Ar masχara(t) soytarı

maske

Fr masque maske İt ballo di maschera a.a. Fr masquerade şaklabanlık, maskeli balo Ar masχara(t) مسخرة z [#sχr] maskaralık

maskot

Fr mascotte uğur getirdiğine inanılan nesne Prov masco cadı, büyücü

maskülen

Fr masculin eril, erkeksi Lat masculinus a.a. Lat masculus arkek +in°

maslahat

Ar maṣlaḥa(t) مَصْلَحة z [#ṣlḥ mafˁala(t) msd.] iş, umur, meşgale Ar ṣalaḥa صَلَحَ ziyi oldu, sağlandı, (iş) yürüdü